Просторни план подручја посебне намене специјалног резервата прирорде "Јерма"


ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОРДЕ "ЈЕРМА"

Комплетну документацију можете погледати и преузети испод:

- Графички део
- Текстуални део