Распуст продужен за недељу дана због грипа


Општинско веће општине Бабушница, на ванредној телефонској седници дана 15.02.2019. године, на препоруку Министарства, а у складу са чланом 105. Закона о основам система образовања и васпитања донело је следећу 
ОДЛУКУ:

ПРЕКИДА СЕ образовно васпитни рад у основним школама, средњој школи и Предшколској установи на територији општине Бабушница у периоду од 5 радних дана и то од 18.02.2019. године до 22.02.2019. године, да би се у околностима пријављене епидемије грипа спречило повећање броја оболелих међу децом, ученицима и запосленима у образовно-васпитним установама.

15.02.2019. године