Закључак штаба за ванредне ситуације општине Бабушница

             Општински штаб за ванредне ситуације општине Бабушница на седници од 14.09.2020. године је разматрао епидемиолошку ситуацију на територији општине Бабушница.

На основу дискусије Штаб доноси:

                                                                                 

                                                             З А К Љ У Ч А К

 

             Ради спречавања ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 неће се одржати традиционални вашар који је планиран за 20.09.2020. године, јер подразумева окупљање више од 30 лица што је у супротности са Наредбом о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору („Службени гласник РС“ бр. 100/2020 и 111/2020)

Позивају се надлежне службе и ЈКП „Комуналац“ Бабушница да појачају контролу рада пијаце и поштовања прописа којима је одређена локација за одржавање пијаце, а све у складу са поменутом наредбом.

Скенирани и потписани закључак можете преузети овде.
15.09.2020.године