Обавештење о продаји демонтираних врата

На основу Решења о образовању комисије за попис демонтираних врата у општинској управи општине Бабушница број: 031-34/2021-4 од 10.05.2021 год и Одлуке Председника општине Бабушница о продаји демонтираних врата број:031-37/2021-1 од 20.05.2021. год., Комисија доноси:

                                                                   ОБАВЕШТЕЊЕ