Јавни оглас за вршење увида у бирачки списак

На основу члана 14. , 15. и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник Р Србије“ број 104/2009 и 99/2011), тачке 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Сл.гласник Р Србије“ број 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021, 90/2021 и 16/2022) и Одлуке о расписивању избора за народне посланике („Сл. гласник Р Србије“ број 22/2022) Општинска управа општине Бабушница објављује

Ј А В Н И ОГ Л А С
ЗА ВРШЕЊЕ УВИДА У БИРАЧКИ СПИСАК