Јавне консултације за План управљања заштитом животне средине за пројекат појачаног одржавања државног пута IБ реда бр. 39 деоница БАБУШНИЦА-СВОЂЕ

Сагласно оперативној политици Светске Банке (ОП 4.01) Јавно предузеће „Путеви Србије" позива на


ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ

јавност, органе и организације заинтересоване за
ПЛАН УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
за пројекат појачаног одржавања државног пута IБ реда бр. 39
деоница:
БАБУШНИЦА - СВОЂЕ


Текст целог јавног огласа и План управљања заштитом животне средине можете преузети овде.

26.03.2019. године