Конкурси и oгласи 2019

КОНКУРСИ И ОГЛАСИ2019

Јавни позив за реализацију програма стручна пракса у 2019. години (31.12.2019.)
Захтев за учешће у програму стручна 

Јавни позив за доделу Светосавке награде
(27.12.2019.)

Јавни конкурс за додатно финансирање или суфинансирање програма из области спорта на територији општине Бабушница у 2019. години
(01.11.2019. године)
- Образац предлога програма
- Образац финансијског буџета

Јавни конкурс за додатно финансирање или суфинансирање програма из области спорта на територији општине Бабушница у 2019. години
(01.11.2019. године)
- Образац предлога програма
- Образац финансијског буџета

Јавни позив за доделу новчане помоћи ученицима и студентима са територије општине Бабушница
(23.09.2019. године)

Јавни позив за радно ангажовање дипломираног правника на одређено време са пуним радним временом који ће пружати саветодавне услуге грађанима у општини Бабушница у оквиру пројекта " Саветодавна служба за грађане општине Бабушница"
(19.09.2019. године)
- Образац 1
- Образац 2

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања за давање у закуп непокретности у јавној својини општине Бабушница
(02.08.2019. године)

Јавни позив за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2019.години (13.07.2019. године)
- Извештај Комисије
- Образац 2 -Наративни и финансијски извештај
- Обавештење за учеснике конкурса
- Решење о расподели средстава
- Записник са седнице Стручне комисије за оцену пројеката
- Решење о образовању Комисије
-Извештај о спроведеном конкурсу и анализа квалитета подржаних пројеката (за 2018. годину)

Јавни позив за реализацију програма стручна пракса у 2019. години
(02.07.2019. године)
- Друга измена јавног позива за реализацију програма стручне праксе у 2019. години
- Обавештење о измени и продужењу (08.08.2019.)
-Обавештење о измени и продужењу
-Измењен Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2019.години (19.07.2019.)
- Захтев за учешће у програму стручна пракса

Јавни конкурс за избор директора Народне библиотеке Бабушница за мандатни период: 04.09.2019-04.09.2023 године
  (Народна библиотека Бабушница 27.06.2019. године)

Јавни позив о додели подстицајних средстава у циљу реализације мера и инвестиција у оквиру програма подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бабушница за 2019. годину
(24.06.2019.) 

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање посебних програма из области спорта на територији општине Бабушница у 2019. години
(03.06.2019.)
- Образац предлога програма за учешће на јавном конкурсу
- Образац финансијког буџета

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2019. ГОДИНИ
(31.05.2019.)
- Пријава за спровођење јавног рада ЛАПЗ Бабушница

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2019. ГОДИНИ
(31.05.2019.)
-Захтев за учешће у програму стручна пракса 2019.

Јавни позив за доделу новчане помоћи ученицима и студентима са територије општине Бабушница (27.05.2019)

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У 2019. ГОДИНИ (05.02.2019. године)
- Образац пријаве


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2019. ГОДИНУ
(05.02.2019. године)
- Конкурсна документација
- Одлука о приоритетним областима од јавног интереса општине Бабушница за 2019. годину у којима ће се подстицати пројекти од јавног интереса које реализују удружења
Прелиминарна листа изабраних пројеката на јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Бабушница за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2019. годину (15.03.2019. године)
- Измена Прелиминарне листе изабраних пројеката на јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Бабушница за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2019. годину (22.03.2019. године)

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма из области спорта на територији општине Бабушница у 2019. години (25.01.2019. године)

- Образац финансијког буџета
- Образац предлога програма


АРХИВА