Конкурси и огласи 2020

КОНКУРСИ И ОГЛАСИ

2020
Јавни позив за дoделу Светосавске награде (23.12.2020.године)

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА (23.12.2020. године)

Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Општинске управе општине Бабушница (18.11.2020.године)

Јавни позив за доделу награда најбољим студентима и студенткињама са територије општине Бабушница за школску 2020/2021 годину (17.11.2020. године)

- Решење о образовању комисије

Јавни позив за јавну расправу о Нацрту Одлуке о буџету општине Бабушница за 2021.годину
(16.11.2020. године)

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2020. ГОДИНУ
(30.10.2020. године)

Записник о евалуацији предлога пројеката (30.11.2020.)
Основни и допунски критеријуми за бодовање предлога пројеката (30.11.2020.)
- Конкурсна документација
- Одлука о приоритетним областима од јавног интереса општине Бабушница за 2020. годину у којима ће се подстицати пројекти од јавног интереса које реализују удружења (30.10.2020.)

Јавни позив за учешће на конкурсу за бесповратно суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређења својства зграда на територији општине Бабушница
(13.10.2020. године)

- Ранг листа пројеката за бесповратно суфинасирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу зграда

Јавни позив за доделу награда најбољим литерарним и ликовним радовима на тему "Шта бих волео/ла да моја Бабушница има?" у 2020.години (25.09.2020.године)
- Решење о расписивању
- Решење о образовању комисије за утврђивање предлога

 Други јавни позив за доделу новчане помоћи у 2020.години ученицима и студентима са територије општине Бабушница (16.09.2020.године)
- Решење о расписивању

Јавни конкурс финансирање или суфинансирање посебних програма  из области спорта на територији општине Бабушница у 2020. години (15.09.2020.године)
- Образац финансијског буџета 
- Образац предлога програма за учешће на јавном конкурсу

Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама за реализацију програма/пројекта у 2020.години (02.09.2020.године)
- Решење о образовању комисије 
Решење о покретању поступка 
- Обавештење 
- Пријава на конкурс

Јавни позив за избор корисника помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта (07.07.2020. године)

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта:Комплекс пољопривредног газдинства у функцији етно туризма за локацију кп.бр. 2119, 2128,2129 и 2130 КО Ракита (03.07.2020. године)

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање посебних програма из области спорта на територији општине Бабушница у 2020. години
(26.06.2020.)

- Образац предлога програма за учешће на јавном конкурсу
- Образац финансијког буџета

Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2020.години (15.06.2020.)
-Захтев за учешће у програму стручна пракса - ЛАПЗ општине БабушницаЗахтев за учешће у програму стручна пракса - ЛАПЗ општине Бабушница

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица и незапослене особе особе са инвалидитетом у 2020.години (15.06.2020.)

-Пријава за спровођење јавног рада - ЛАПЗ Бабушница - 2020

Јавни оглас о спровођењу поступка јавног надметања за давање у закуп пословног простора укупне површине 191.14м2 на платоу „Купалишног комплекса“ у Бабушници, улица Стевана Синђелића бб, на период од три ( 3 ) године односно за купалишну сезону 2020. , 2021. и 2022 (11.06.2020.)

- Одлука о избору закупца (03.07.2020.)

Јавни позив за доделу новчане помоћи у 2020. години ученицима и студентима са територије општине Бабушница (10.02.2020.)

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма из области спорта на територији општине Бабушница у 2020. години
(24.01.2020.)

- Образац предлога програма за учешће на јавном конкурсу
- Образац финансијког буџета

Јавни конкурс за попуњавање радног места интерни ревизор на неодређено време
(16.01.2020.)

Изјава о прикупљању података