Конкурси и огласи 2021

КОНКУРСИ И ОГЛАСИ


2021


Јавни позив за доделу светосавске награде (23.12.2021.)

Јавни позив за доделу награда најбољим студентима са територије општине Бабушница за школску 2021/2022. годину (13.12.2021.)
- Решење о образовању комисије за утврђивање доделе награда најбољим студентима са територије општине Бабушница за школску 2021/2022. годину (21.12.2021.)

Јавни позив за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине стамбене јединице (02.12.2021.)
- Пријава на јавни позив
- Изјава за прибављање података по службеној дужности
- Изјава о имовини

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања за давање у закуп непокретности у јавној својини општине Бабушница (02.12.2021)
 
Оглас о спровођењу поступка јавног надметања за давање у закуп непокретности у јавној својини општине Бабушница
(23.11.2021.)


Јавни позив за доделу стипендија студентима дефицитарних занимања са територије општине Бабушница (10.11.2021.)
- Пријава за доделу стипендија студентима дефицитарних занимања са територије општине Бабушница
- Изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, прибављање и обраду личних података о чињеницама о којим се води службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања, односно изјаву да ће странка у поступку сама прибавити податке неопходне у поступку одлучивања
- Сагласност - жиро рачун

Јавни позив за доделу стипендија студентима са територије општине Бабушница (26.10.2021.)
- Захтев за доделу стипендија студентима са територије општине Бабушница
- Изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, прибављање и обраду личних података о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања, односно изјаву да ће странка у поступку сама прибавити податке неопходне у поступку одлучивања
- Сагласност - жиро рачун

Јавни позив за пријем волонтера за рад у канцеларији за младе без заснивања радног односа (26.10.2021.)

Јавни позив за доделу награда најбољим ликовним радовима (26.10.2021.)
- Решење о образовању комисије за утврђивање предлога за доделу награда најбољих ликовних радова на тему "Идејно решење за бабушнички мурал" (18.11.2021.)
- Обавештење

Јавни позив за доделу новчане помоћи за превоз ученика средњих школа који путују од места пребивалишта до седишта школе (25.10.2021.)
- Захтев за доделу новчане помоћи за превоз ученика средњих школа који путују од места пребивалишта до седишта школе
- Изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, прибављање и обраду личних података о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања, односно изјаву да ће странка у поступку сама прибавити податке неопходне у поступку одлучивања
- Сагласност - жиро рачун

Конкурс за избор директора Дома културе Бабушница (13.10.2021.)

Јавни позив за учешће на конкурсу за бесповратно суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својству зграду на територији општине Бабушница
(11.10.2021.)

- Решење о додели средстава за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања и унапређења својства зграда на територији општине Бабушница (18.11.2021)
- Образац за пријаву

Јавни позив за доделу награда најбољим ликовним радовима на слободну тему
(04.10.2021.)

- Решење о образовању комисије за утврђивање предлога за доделу награда најбољих ликовних радова на слободну тему (06.10.2021.)

Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа "Комуналац" Бабушница (03.09.2021.)
- Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Комуналац" Бабушница

Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији општине Бабушница за 2021. годину (25.08.2021.)
- Коначна ранг листа крајњих корисника/грађана за суфинансирање мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Бабушница за 2021. годину (08.10.2021.)
- Прелиминарна ранг листа крајњих корисника/грађана за суфинансирање мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Бабушница за 2021. годину (29.09.2021.)
- Решење о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације на територији општине Бабушница (25.08.2021.)
- Правилник о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова
- Листа фирми/привредних субјеката изабраних на осову Јавног позива за привредне субјекте општине Бабушница
- Пријавни формулар за породичне куће/станове - за грађане
- Пријавни формулар - за стамбене заједнице

Јавни позив за награђивање студената са територије општине Бабушница који су 2020. и 2021. завршили основне или мастер студије са просечном оценом преко 9,00 (12.08.2021.)

Јавни позив за реализацију мере стручне праксе у 2021. години
(24.07.2021.)

- Захтев за учешће у мери стручне праксе АПЗ суфинансирање Бабушница - 2021

Јавни позив незапосленим лицима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2021. години на подручју општине Бабушница (15.07.2021.)
- Захтев за бизнис планом за доделу субвенције за самозапошљавање за 2021. годину - АПЗ општине Бабушница
- Несубвенционисане делатности 
- Несубвенционисане делатности - самозапошљавање особа са инвалидитетом
- Несубвенциониане делатности - самозапошљавање припадника ромске националности

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица и незаполсене особе са инвалидитетом у 2021. години (15.07.2021.)
- Пријава за спровођење јавног рада  - АПЗ суфинансирање Бабушница - 2021

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Бабушница (13.07.2021.)
- Прелиминарна ранг листа привредних субјеката за учешће у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Бабушница за 2021. годину (05.08.2021.)
- Појашњење прихватљиве јединичне цене за меру 1

Јавни позив за награђивање ученика за постигнуте резултате на такмичењима у школској 2020/21. години и награђивање "Ученика генерације"
(23.06.2021.)


Јавни позив за доделу средстава за финансирање посебних програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Бабушница у 2021. години (23.06.2021.)
- Решења о додели новчаних средстава (13.07.2021.)
- Апликациони формулар

Конкурс о додели подстицајних средстава у циљу реализације мера и инвестиција у оквиру програма подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бабушница за 2021. годину (01.06.2021. године)

- Закључак о остваривању подстицајних средстава за меру: Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Закључак о остваривању подстицајних средстава за меру: Органска производња

Јавни позив за регресирање репродуктивног материјала у говедарству (вештачко осемењивање крава и јуница за 2021. годину)
(01.06.2021. године)

Јавни оглас о спровођењу поступка јавног надметања за давање у закуп пословног простора укупне површине 207,14 м2 на платоу "Купалишног комплекса" у Бабушници, улица Стевана Синђелића бб, за купалишну сезону 2021
(21.05.2021)

- Одлука о избору најповољније понуде (11.06.2021.)

Конкурс за пријем 1 (једног) радника на неодређено време на пословима самостални финансијско рачуноводствени сарадник (13.05.2021.)

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање нових публикација завичајних стваралаца у области белетристике (проза, поезија, драма), фолклористике, хронике села и историографике
(16.04.2021)

Јавни позив за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2021. години (27.03.2021. године)
- Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену предлога пројеката (22.04.2021.)
- Решење о расписивању јавног позива
- Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2021. години (24.05.2021.)

Јавни позив за доделу новчане помоћу ученицима и студентима са територије општине Бабушница за период јануар-јун 2021. године (16.03.2021.)

Исправка текста Јавног конкурса за доделу средстава из буџета општине Бабушница за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање/суфинансирање пројеката/програма од јавног интереса које реализују удружења за 2021. годину (23.02.2021.)
- Решења о додели новчаних средстава (06.04.2021.)
- Обавештење (06.04.2021.)
- Записник о евалуацији предлога пројеката (17.03.2021.)
- Основни и допунски критеријуми за бодовање предлога пројекта (17.03.2021.)
- Конкурсна документација

Јавни позив за финансирање годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Бабушница за 2021. годину (23.02.2021.)
- Исправка решења о измени текста Јавног позива(05.03.2021.)
- Решење о измени текста Јавног позива (04.03.2021.)
- Образац 1 и 2

Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједница у општини Бабушница у 2021. години (18.02.2021.)
- Обрасци за пријаву


Јавни конкурс за попуњавање слободног извршилачког радног места у Општинској управи општине Бабушница на неодређено време (27.01.2021.)

- Образац изјаве

Јавни конкурс за попуњавање слободног извршилачког радног места у Општинској управи општине Бабушница на неодређено време (27.01.2021.)
- Образац изјаве

Јавни позив за подношење пријава за утврђивање процене оштећења на објектима и покретним стварима на територији општине Бабушница услед елементарне непогоде поплаве у јануару месецу 2021. године (13.01.2021.)
- Решење о додели државне помоћи