Конкурси и oгласи 2022

КОНКУРСИ И ОГЛАСИ

- Изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, прибављање и обраду личних података о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања, односно изјаву да ће странка у поступку сама прибавити податке неопходне у поступку одлучивања

 

2022


Јавни позив за доделу стипендија студентима дефицитарних занимања са територије општине Бабушница
 (25.10.2022.)
- Захтев за учешће на конкурсу

Јавни позив за доделу стипендија студентима са територије општине Бабушница (25.10.2022.)
- Захтев за учешће на конкурсу

Јавни позив за доделу новчане помоћи за превоз ученика средњих школа који путују од места пребивалишта до седишта школе
(20.09.2022.)
- Захтев за учешће на конкурсу
- Сагласност - жиро рачун

Конкурс за избор директора Дома културе Бабушница
(31.08.2022.)

Јавни оглас за давање у закуп пословног простора укупне површине 239,89 м2 на платоу "Купалишног комплекса" у Бабушници, улица Стевана Синђелића бб, за купалишну сезону 2022., 2023. и 2024. годину методом непосредне погодбе
(12.07.2022.)

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметра, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља на територији општине Бабушница
(08.07.2022.)

- Обавештење (29.07.2022.)
Образац 5 - Критеријуми и начин бодовања за оцену пријаве 
Образац 4 - Изјава
Образац 3 - Изјава
Образац 2 - Изјава
- Образац 1 - Изјава
- Пријавни формулар

Јавни оглас о спровођењу поступка јавног надметања за давање у закуп пословног простора укупне површине 239,89 м2 на платоу "Купалишног комплекса" у Бабушници, улица Стевана Синђелића бб, за купалишну сезону 2022., 2023. и 2024. годину (06.07.2022.)

Јавни позив за пријаву младих УН волонтера у локалној заједници
 (од 18 до 30 година) (04.07.2022.)
- Више информација можете видети на линку.

Јавни конкурс за попуњавање слободног намештеничког радног места у општинској управи општине Бабушница на неодређено време (29.06.2022.)

Оглас о спровођењу поступка четвртог јавног надметања за давање у закуп непокретности у јавној својини општине Бабушница
 (28.06.2022.)

Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова који се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Бабушница за 2022. годину
(24.06.2022.)
- Коначна ранг листа (25.08.2022.)
- Прелиминарна ранг листа (02.08.2022.)
- Критеријуми за избор пројеката (породичне куће и станове)
- Изјава
- Листа привредних субјеката/извођача радова изабраних на основу Јавног позива управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности, ЈП1/22 за привредне субјекте општине Бабушница 
- Пријавни формулар за породичне куће/станове - За грађане

Јавни оглас о спровођењу поступка јавног надметања за давање у закуп пословног простора укупне површине 239,89 м2 на платоу "Купалишног комплекса" у Бабушници, улица Стевана Синђелића бб, за купалишну сезону 2022., 2023. и 2024. годину
(24.06.2022.)

Јавни оглас о спровођењу поступка јавног надметања за давање у закуп пословног простора укупне површине 239,89 м2 на платоу "Купалишног комплекса" у Бабушници, улица Стевана Синђелића бб, за купалишну сезону 2022., 2023. и 2024. годину
(15.06.2022.)

Јавни конкурс за попуњавање слободних радних места у Туристичкој организацији општине Бабушница
(02.06.2022.)

Јавни оглас о спровођењу поступка јавног надметања за давање у закуп пословног простора укупне површине 239,89 м2 на платоу "Купалишног комплекса" у Бабушници, улица Стевана Синђелића бб, за купалишну сезону 2022., 2023. и 2024. годину (01.06.2022.)

Јавни конкурс о условима и начину за остваривање права на подстицаје за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у 2022. години (26.05.2022.)
- Закључак (27.07.2022.) 
- Закључак о измени конкурса (31.05.2022.)
- Пријава за коришћење подстицаја 
- Изјава 

Јавни позив за учешће у изради нацрта одлуке о допуни одлуке о одређивању аутобуских стајалишта на територији општине Бабушница (25.05.2022.)

Јавни конкурс за попуњавање слободног извршилачког радног места у општинској управи општине Бабушница на неодређено време (18.05.2022.)
- Поништење јавног конкурса

Јавни конкурс за попуњавање слободног извршилачког радног места у општинској управи општине Бабушница на неодређено време (18.05.2022.)

Јавни конкурс за попуњавање слободног извршилачког радног места у општинској управи општине Бабушница на неодређено време (18.05.2022.)

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање нових публикација завичајних стваралаца у области белетристике (проза, поезија, драма), фолклористике, хронике села и историографије (16.05.2022)

Јавни оглас о спровођењу поступка јавног надметања за давање у закуп пословног простора укупне површине 239,89 м2 на платоу "Купалишног комплекса" у Бабушници, улица Стевана Синђелића бб, за купалишну сезону 2022., 2023. и 2024. годину
(13.05.2022.)

Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Бабушница (10.05.2022.)
- Решење о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације на територији општине Бабушница за 2022. годину (22.06.2022.)
Прелиминарна ранг листа привредних субјеката за учешће у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Бабушница за 2022. годину (08.06.2022.)
- Образац структуре цене са роком важења понуде
- Пријавни формулар

Оглас о спровођењу поступка трећег јавног надметања за давање у закуп непокретности у јавној својини општине Бабушница
(26.04.2022.)

Jавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица и незапослене особе са инвалидитетом у 2022. години (20.04.2022.)
- Пријава за спровођење јавног рада

Интерни конкурс за попуњавање слободног извршилачког радног места у општинској управи општине Бабушница на неодређено време, Број: 11-47-2/2022-4 (19.04.2022.)
- Изјава

Интерни конкурс за попуњавање слободног извршилачког радног места у општинској управи општине Бабушница на неодређено време, Број: 11-46-2/2022-4 (19.04.2022.)
- Изјава

Јавни позив организацијама цивилног друштва за предају предлога пројеката у оквиру програма „Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (ReLOaD2)“ (12.04.2022.)
Резултати Јавног позива организацијама цивилног друштва (ОЦД) у оквиру програма РеЛоаД (24.06.2022.)
- Обавештење о буџету
- Питања и одговори до 10.05.2022.
- Питања и одговори
- Остала документација
- Јавни позив

Јавни позив за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2022.години (25.03.2022.)
- Решење о расподели средстава (26.05.2022.)
- Решење о именовању чланова стручне комисије (10.05.2022)
- Образац пријаве
- Решење о расписивању јавног позива
- Јавни позив
- Обавештење за учеснике конкурса

Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједница у општини Бабушница у 2022. години (23.03.2022.)
- Обрасци за пријаву

Конкурс о додели подстицајних средстава у циљу реализације мера и инвестиција у оквиру програма подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бабушница за 2022. годину
(16.03.2022.)
- Закључак о остваривању подстицајних средстава за меру Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
- Захтев за учешће на конкурсу

Конкурс о условима и начину за остваривање права на подстицаје за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у 2022. години (16.03.2022.)
- Закључак (31.05.2022.)
- Закључак 
- Захтев за учешће на конкурсу

Јавни позив за регресирање репродуктивног материјала у говедарству (вештачко осемењавање крава и јуница) за 2022.годину позив за регресирање репродуктивног материјала у говедарству (вештачко осемењавање крава и јуница) за 2022.годину (16.03.2022.)
- Захтев за учећше на конкурсу


Оглас о спровођењу поступка јавног надметања за давање у закуп непокретности у јавној својини општине Бабушница (21.02.2022.)

Јавни позив за доделу једнократне новчане помоћи студентима са територије општине Бабушница
(04.02.2022.)
- Пријава за доделу једнократне новчане помоћи студентима са територије општине Бабушница
- Сагласност - жиро рачин

Јавни позив за финансирање годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Бабушница за 2022. годину (03.02.2022.)

- Образац 2
- Обазац 1




АРХИВА