Конкурси и oгласи 2023

КОНКУРСИ И ОГЛАСИ

- Изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, прибављање и обраду личних података о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања, односно изјаву да ће странка у поступку сама прибавити податке неопходне у поступку одлучивања

 

2023

Јавни позив за доделу стипендија студентима дефицатирних занимања са територије општине Бабушница (20.11.2023.)
- Пријава

Јавни позив за доделу стипендија студентима са територије општине Бабушница (20.11.2023.)
- Пријава

Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Бабушницаза 2023. годину
(28.09.2023.)
- Листа крајњих корисника којима су решењем одобрена средства

- Прилог 3 - Изјава
- Прилог 2 - Информација о потребној техничкој документацији
- Прилог 1 - Пријава

Јавни оглас о спровођењу поступка другог јавног надметања за давање у закуп непокретности - пословних простора у јавној својини општине Бабушница (20.10.2023.)

Јавни позив за доделу новчане помоћи за превоз ученика средњих школа који путују од места пребивалишта до седишта школа
(21.09.2023.)

Јавни позив за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Бабушница (23.08.2023.)
- Мера 8
- Мера 7
- Мера 6
- Мера 5
- Мера 4
- Мера 3
- Мера 2а
- Мера 2
- Мера 1
- Листа привредних субјеката за спровођење мера енергетске санације
- Прилог 4 -Контролна листа за управљање животном средином и социјалним питањима
- Прилог 3 - Информација о потребној техничкој документацији
- Прилог 2 - Изјава
- Прилог 1 - Пријава

Јавни позив за награђивање студената са територије општине Бабушница који су 2022. и 2023. завршили основне или мастер студије са просечном оценом преко 9,00 (02.08.2023.)

Јавни конкурс за избор директора Народне библиотеке Бабушница на мандатни период од 4 године
(02.08.2023.)

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање нових публикација завичајних стваралаца у области белетристике (проза, поезија, драма), фоклористике, хронике села и историографије
(10.07.2023.)

Јавни позив за подношење пријава за утврђивање процене оштећења на објектима, покретним стварима и пољопривредним културама на територији општине Бабушница услед елементарне непогоде поплаве у јуну месецу 2023. године
(04.07.2023.)
- Решење 240-2/2023-1
- Решење 240-29/2023-1
- Решење 240-20/2023-1
- Решење 240-14/2023-1
- Решење 240-11/2023-1


Јавни конкурс за попуњавање слободног извршилачког радног места у Општинској управи општине Бабушница на неодређено време
(14.06.2023.)
- Образац изјаве

Јавни конкурс за попуњавање слободног извршилачког радног места у Општинској управи општине Бабушница на неодређено време (14.06.2023.)
- Образац изјаве

Конкурс о условима и начину за остваривање права на подстицаје за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у 2023. години
(08.06.2023.)
- Закључак (20.07.2023.)
- Образац пријаве
- Изјава

Јавни оглас о спровођењу поступка јавног надметања за давања у закуп непокретности - пословних простора у јавној својини општине Бабушница
(02.06.2023.)

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица и незапослене особе са инвалидитетом у 2023. години
(29.05.2023.)
- Пријава за спровођење јавног рада

Интерни конкурс за попуњавање слободног извршилачког радног места у општинској управи општине Бабушница на неодређено време - Послови озакоњења објеката и контроле техничке документације, звање млађи саветник
 (19.05.2023.)
- Изјава

Интерни конкурс за попуњавање слободног извршилачког радног места у општинској управи општине Бабушница на неодређено време - Послови вођења јавних инвестиција и послови припреме и спровођења набавки и јавних набавки и праћење реализације уговора, звање саветник (19.05.2023.)
- Изјава

Конкурс о остваривању права на подстицаје за инвестицију набавка квалитетних приплодних грла млечних раса говеда, оваца и коза у 2023. години
(19.04.2023.)

Јавни позив за регресирање репродуктивног материјала у говедарству (вештачко осемењавање крава и јуница) за 2023. годину (19.04.2023.)

Конкурс о остваривању права на подстицаје у цињу реализације мера и инвестиција у оквиру програма подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бабушница за 2023. годину (19.04.2023.)

Јавни оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Бабушница
(18.04.2023.)

Јавни конкурс за попуњавање слободног извршилачког радног места у Општинској управи општине Бабушница
(23.03.2022.)

Јавни позив за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2023.години (18.03.2023.)
- Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката 
Записник Стручне комисије за оцену пројеката 
- Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката
- Решење о расписивању јавног позива
- Јавни позив
- Обавештење за учеснике конкурса

Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједница у општини Бабушница у 2023. години
(17.03.2023.)

- Обрасци за пријаву
- Решење о расподели средстава (21.04.2023.)


Интерни конкурс за попуњавање слободног извршилачког радног места у општинској управи општине Бабушница на неодређено време, Број: 112-11-2/2023-4 (09.03.2023.)
- Изјава

Јавни позив за финансирање годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Бабушница за 2023. годину (25.01.2023.)
 - Образац 2 
 - Образац 1

Јавни позив за доделу Светосавске награде за 2022. годину, за изузетне резултате у области образовања и васпитања у општини Бабушница (12.01.2023.)
АРХИВА