Контролне листе грађевинске инспекције

01 Контролна листа КЛ-001-01/03 ГД и пријава радова

02 Контролна листа КЛ-002-01/03 Решење о одобрењу за извођење радова

03 Контролна листа КЛ-003-01/03 Пријава завршетка израде темеља објекта

04 Контролна листа КЛ-004-01/03 Пријава завршетка објекта у конструктивном смислу

05 Контролна листе КЛ-005-01/03 Надзор над коришћењем објекта – Употребна дозвола

07 Контролна листа КЛ-007-02/04 Програм одржавања зграде и опште стање зграде

08 Контролна листа КЛ-008-01/03 Безбедност зграде – стање конструктивних грађевинских елемената зграде

09 Контролна листа КЛ-009-01/03 Безбедност зграде – стање других грађевинских елемената зграде

010 Контролна листа КЛ-010-01/03 Безбедност зграде – стање уређаја и опреме зграде

011 Контролна листа КЛ-011-01/03 Безбедност зграде – стање инсталација зграде

012 Контролна листа КЛ-012-01/03 Безбедност зграде – стање опреме и других елемената изван зграде