Јавна предузећа

Јавно комунално предузеће "Комуналац" Бабушница


Адреса: 7. јули 20 
Датум оснивања: 02.12.1998 

тел. 010/386-737

      010/385-364

У свом саставу има РЈ:

-РЈ. "Водовод и канализација"

-РЈ. "Градске чистоће, гробље, пијаце и зеленило"

-РЈ. "Грађевинске оперативе"

-РЈ. "Књиговодствене и комерцијалне послове"

-РЈ. "Опште, правне и кадровске послове"

Директор Јавног комуналног предузећа "Комуналац" је Миодраг Костић.

 

Захтев за повећање цене услуге превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији општине Бабушница од 01.10.2018. године (04.10.2018. године)