Конкурси и oгласи

КОНКУРСИ И ОГЛАСИ

 

2020

Јавни позив за избор корисника помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта (07.07.2020. године)


Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта:Комплекс пољопривредног газдинства у функцији етно туризма за локацију кп.бр. 2119, 2128,2129 и 2130 КО Ракита (03.07.2020. године)

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање посебних програма из области спорта на територији општине Бабушница у 2020. години
(26.06.2020.)
- Образац предлога програма за учешће на јавном конкурсу
- Образац финансијког буџета

Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2020.години 
(15.06.2020.)
-Захтев за учешће у програму стручна пракса - ЛАПЗ општине БабушницаЗахтев за учешће у програму стручна пракса - ЛАПЗ општине Бабушница

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица и незапослене особе особе са инвалидитетом у 2020.години (15.06.2020.)
-Пријава за спровођење јавног рада - ЛАПЗ Бабушница - 2020

Јавни оглас о спровођењу поступка јавног надметања за давање у закуп пословног простора укупне површине 191.14м2 на платоу „Купалишног комплекса“ у Бабушници, улица Стевана Синђелића бб, на период од три ( 3 ) године односно за купалишну сезону 2020. , 2021. и 2022 (11.06.2020.)
- Одлука о избору закупца (03.07.2020.)

Јавни позив за доделу новчане помоћи у 2020. години ученицима и студентима са територије општине Бабушница (10.02.2020.)

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма из области спорта на територији општине Бабушница у 2020. години
(24.01.2020.)
- Образац предлога програма за учешће на јавном конкурсу
- Образац финансијког буџета

Јавни конкурс за попуњавање радног места интерни ревизор на неодређено време
(16.01.2020.)

Изјава о прикупљању податакаАРХИВА