Одбор за пољопривреду и развој села

Одбор за пољопривреду и развој села

Одбор за пољопривреду и развој села разматра питања из области развоја и планирања, усмеравања и подстицања развоја пољопривреде и уређења сеоских подручја и развоја села, шумарства и водопривреде, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје мишљење о предлозима других овлашћених предлагача.

Чланови одбора:
1. Златко Алексић из Драгинца,
2. Драган Јеленковић из Бабушнице
3. Дејан Савић из Извора
4. Слободан Станић из Бабушнице,
5. Небојша Алексић из Стрелца.