Одбор за заштиту и унапређење животне средине

Одбор за заштиту и унапређење животне средине

Одбор за заштиту и унапређење животне средине прати и разматра питања везана за екологију, заштиту и унапређење животне средине, ваздуха, природе и природних добара, заштиту од буке и прати активности на спречавању и отклањању штетних последица које угрожавају животну средину, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје мишљење о предлозима других овлашћених предлагача.

Чланови одбора:
1. Звонко Адамовић из Бабушнице,
2. Владимир Вељковић из Бабушнице,
3. Марија Р. Станковић из Доњег Стрижевца,
4. Драгана Мијалковић-Цветковић из Драгинца,
5. Саша Станковић из Драгинца.