Информатор о раду

На следећим линковима можете приступити Информаторима о раду органа општине и месних заједница:

- Председник општине, https://informator.poverenik.rs/informator?org=dWLGhaLvN8izrTJ6P

- Скупштина општине, https://informator.poverenik.rs/informator?org=RmKnuARoK75LXtHPL

-Општинско веће, https://informator.poverenik.rs/informator?org=TPySzFCbz4n2Jgv6E

- Општинска управа,
 https://informator.poverenik.rs/informator?org=njnutLYK3FNgHRRyN

- Општинско правобранилаштво, https://informator.poverenik.rs/informator?org=hxtMMK4mRmZEjTehx

 

 1. МЗ Бабушница,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=nbg7FruxBXnXHQDiT

 2. МЗ Александровац,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=2HPwHbhDtKY8j9iYu

 3. МЗ Калуђерево,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=ugwwYgCCbEa8s89J4

 4. МЗ Извор,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=mrsfxWEoyYdBQ8qrg

 5. МЗ Драгинац, https://informator.poverenik.rs/informator?org=ekgM7CaZ7AJSYtKad

 6. МЗ Љуберађа,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=DqrEwhxtT9yRr37Zj

 7. МЗ Дучевац,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=SSt8TM3cduPYNZJ9H

 8. МЗ Братишевац, https://informator.poverenik.rs/informator?org=vxjaQmpdsWnBYGiEv

 9. МЗ Сурачево,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=6cPumECbqXdhCBdRs

 10. МЗ Стрелац,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=sAjmiPoWHZTyM74YW

 11. МЗ Радињинце,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=AMQF97hL8YxXS4vTp

 12. МЗ Бердуј,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=N7qrj5K554CS7AExL

 13. МЗ Берин Извор,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=y2x6ZgxJqbf2J9tqo

 14. МЗ Богдановац,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=nCpqjpGodFg7a5Bmv

 15. МЗ Брестов Дол,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=6K7WCoBhwP5G9PbNs

 16. МЗ Велико Боњинце, https://informator.poverenik.rs/informator?org=P2r6vgQiw72g23dvy

 17. МЗ Вава, https://informator.poverenik.rs/informator?org=PFfxEjczZ288zT5zk

 18. МЗ Валниш,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=QbZrFvAeaEHK2hknh

 19. МЗ Војници, https://informator.poverenik.rs/informator?org=iJD2A7oqB3WM3kkJw

 20. МЗ Врело, https://informator.poverenik.rs/informator?org=Y7wbv7FgzWTNXAZgf

 21. МЗ Вучи Дел, https://informator.poverenik.rs/informator?org=dREqE2Tka2TGc2wFf

 22. МЗ Горњи Стрижевац,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=eZRmsPLKrwXvtLKgB

 23. МЗ Горње Крњино, https://informator.poverenik.rs/informator?org=x5cZEEiagAdy6wXvX

 24. МЗ Горчинце,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=wSZC4FyXKmgowfPvp

 25. МЗ Грнчар,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=WKWgeBCyBC8xsmZsz

 26. МЗ Доњи Стрижевац, https://informator.poverenik.rs/informator?org=vr8XZkuxdBNo4iNgf

 27. МЗ Дол,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=Fgo7yvkSGepioYyfs

 28. МЗ Доње Крњино,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=cx76biAXWRmfgb6JX

 29. МЗ Звонце, https://informator.poverenik.rs/informator?org=W49yiBn7MTrQQqjPv

 30. МЗ Јасенов Дел, https://informator.poverenik.rs/informator?org=NHWgw29gm4Eh2vCNs

 31. МЗ Камбелевац, https://informator.poverenik.rs/informator?org=3ezK5HjTSjtL3MTDK

 32. МЗ Кијевац, https://informator.poverenik.rs/informator?org=iFCteiJkmyTRdHqhG

 33. МЗ Лесковица, https://informator.poverenik.rs/informator?org=iN4PJEMddrA6aYAbJ

 34. МЗ Линово, https://informator.poverenik.rs/informator?org=rm5LsFwKob7q8rt6Q

 35. МЗ Мало Боњинце, https://informator.poverenik.rs/informator?org=8AGnzpD6fyfznDYxk

 36. МЗ Масуровац,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=7JWMsPiTB6at6cGPh

 37. МЗ Мезграја, https://informator.poverenik.rs/informator?org=SER3azgQMXdHaTe3H

 38. МЗ Модра Стена, https://informator.poverenik.rs/informator?org=q6uPMRLoFu8dmvJqS

 39. МЗ Нашушковица, https://informator.poverenik.rs/informator?org=y7LqCQPiMecXcAF6z

 40. МЗ Остатовица, https://informator.poverenik.rs/informator?org=sc3vvxFqeQHc8NzEX

 41. МЗ Пресека,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=ZBj4ScE8wtevLwdwq

 42. МЗ Проваљеник, https://informator.poverenik.rs/informator?org=nQT3ogLqHttocFeWY

 43. МЗ Радосин, https://informator.poverenik.rs/informator?org=qzAd8RzLhF3rGd8WM

 44. МЗ Ракита, https://informator.poverenik.rs/informator?org=jXba8xas8NwJ5byMs

 45. МЗ Раков Дол,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=DEur7fELGEZ39nxaG

 46. МЗ Раљин,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=wbGLf2SN6y2zJtNof

 47. МЗ Ресник, https://informator.poverenik.rs/informator?org=QXJuCXsFpj5E2FeK8

 48. МЗ Стол,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=bR2JSRgo7mgnR9jiE

 49. МЗ Радошевац,  https://informator.poverenik.rs/informator?org=k6vZ5GZFshzfqwBna

 50. МЗ Студена, https://informator.poverenik.rs/informator?org=44FZtwhqQzeFAhJgf

 51. МЗ Црвена Јабука,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=gm6hohDLA7eqiBf6F

 52. МЗ Штрбовац,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=kWsLccPtWTRWy7x7u

 53. МЗ Завидинце,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=ZgnD9G6oa9M3d6mCR

Конкурси и огласи 2021

КОНКУРСИ И ОГЛАСИ


2021


Јавни позив за доделу светосавске награде (23.12.2021.)

Јавни позив за доделу награда најбољим студентима са територије општине Бабушница за школску 2021/2022. годину (13.12.2021.)
- Решење о образовању комисије за утврђивање доделе награда најбољим студентима са територије општине Бабушница за школску 2021/2022. годину (21.12.2021.)

Јавни позив за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине стамбене јединице (02.12.2021.)
- Пријава на јавни позив
- Изјава за прибављање података по службеној дужности
- Изјава о имовини

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања за давање у закуп непокретности у јавној својини општине Бабушница (02.12.2021)
 
Оглас о спровођењу поступка јавног надметања за давање у закуп непокретности у јавној својини општине Бабушница
(23.11.2021.)


Јавни позив за доделу стипендија студентима дефицитарних занимања са територије општине Бабушница (10.11.2021.)
- Пријава за доделу стипендија студентима дефицитарних занимања са територије општине Бабушница
- Изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, прибављање и обраду личних података о чињеницама о којим се води службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања, односно изјаву да ће странка у поступку сама прибавити податке неопходне у поступку одлучивања
- Сагласност - жиро рачун

Јавни позив за доделу стипендија студентима са територије општине Бабушница (26.10.2021.)
- Захтев за доделу стипендија студентима са територије општине Бабушница
- Изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, прибављање и обраду личних података о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања, односно изјаву да ће странка у поступку сама прибавити податке неопходне у поступку одлучивања
- Сагласност - жиро рачун

Јавни позив за пријем волонтера за рад у канцеларији за младе без заснивања радног односа (26.10.2021.)

Јавни позив за доделу награда најбољим ликовним радовима (26.10.2021.)
- Решење о образовању комисије за утврђивање предлога за доделу награда најбољих ликовних радова на тему "Идејно решење за бабушнички мурал" (18.11.2021.)
- Обавештење

Јавни позив за доделу новчане помоћи за превоз ученика средњих школа који путују од места пребивалишта до седишта школе (25.10.2021.)
- Захтев за доделу новчане помоћи за превоз ученика средњих школа који путују од места пребивалишта до седишта школе
- Изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, прибављање и обраду личних података о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања, односно изјаву да ће странка у поступку сама прибавити податке неопходне у поступку одлучивања
- Сагласност - жиро рачун

Конкурс за избор директора Дома културе Бабушница (13.10.2021.)

Јавни позив за учешће на конкурсу за бесповратно суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својству зграду на територији општине Бабушница
(11.10.2021.)

- Решење о додели средстава за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања и унапређења својства зграда на територији општине Бабушница (18.11.2021)
- Образац за пријаву

Јавни позив за доделу награда најбољим ликовним радовима на слободну тему
(04.10.2021.)

- Решење о образовању комисије за утврђивање предлога за доделу награда најбољих ликовних радова на слободну тему (06.10.2021.)

Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа "Комуналац" Бабушница (03.09.2021.)
- Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Комуналац" Бабушница

Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији општине Бабушница за 2021. годину (25.08.2021.)
- Коначна ранг листа крајњих корисника/грађана за суфинансирање мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Бабушница за 2021. годину (08.10.2021.)
- Прелиминарна ранг листа крајњих корисника/грађана за суфинансирање мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Бабушница за 2021. годину (29.09.2021.)
- Решење о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације на територији општине Бабушница (25.08.2021.)
- Правилник о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова
- Листа фирми/привредних субјеката изабраних на осову Јавног позива за привредне субјекте општине Бабушница
- Пријавни формулар за породичне куће/станове - за грађане
- Пријавни формулар - за стамбене заједнице

Јавни позив за награђивање студената са територије општине Бабушница који су 2020. и 2021. завршили основне или мастер студије са просечном оценом преко 9,00 (12.08.2021.)

Јавни позив за реализацију мере стручне праксе у 2021. години
(24.07.2021.)

- Захтев за учешће у мери стручне праксе АПЗ суфинансирање Бабушница - 2021

Јавни позив незапосленим лицима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2021. години на подручју општине Бабушница (15.07.2021.)
- Захтев за бизнис планом за доделу субвенције за самозапошљавање за 2021. годину - АПЗ општине Бабушница
- Несубвенционисане делатности 
- Несубвенционисане делатности - самозапошљавање особа са инвалидитетом
- Несубвенциониане делатности - самозапошљавање припадника ромске националности

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица и незаполсене особе са инвалидитетом у 2021. години (15.07.2021.)
- Пријава за спровођење јавног рада  - АПЗ суфинансирање Бабушница - 2021

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Бабушница (13.07.2021.)
- Прелиминарна ранг листа привредних субјеката за учешће у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Бабушница за 2021. годину (05.08.2021.)
- Појашњење прихватљиве јединичне цене за меру 1

Јавни позив за награђивање ученика за постигнуте резултате на такмичењима у школској 2020/21. години и награђивање "Ученика генерације"
(23.06.2021.)


Јавни позив за доделу средстава за финансирање посебних програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Бабушница у 2021. години (23.06.2021.)
- Решења о додели новчаних средстава (13.07.2021.)
- Апликациони формулар

Конкурс о додели подстицајних средстава у циљу реализације мера и инвестиција у оквиру програма подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бабушница за 2021. годину (01.06.2021. године)

- Закључак о остваривању подстицајних средстава за меру: Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Закључак о остваривању подстицајних средстава за меру: Органска производња

Јавни позив за регресирање репродуктивног материјала у говедарству (вештачко осемењивање крава и јуница за 2021. годину)
(01.06.2021. године)

Јавни оглас о спровођењу поступка јавног надметања за давање у закуп пословног простора укупне површине 207,14 м2 на платоу "Купалишног комплекса" у Бабушници, улица Стевана Синђелића бб, за купалишну сезону 2021
(21.05.2021)

- Одлука о избору најповољније понуде (11.06.2021.)

Конкурс за пријем 1 (једног) радника на неодређено време на пословима самостални финансијско рачуноводствени сарадник (13.05.2021.)

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање нових публикација завичајних стваралаца у области белетристике (проза, поезија, драма), фолклористике, хронике села и историографике
(16.04.2021)

Јавни позив за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2021. години (27.03.2021. године)
- Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену предлога пројеката (22.04.2021.)
- Решење о расписивању јавног позива
- Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2021. години (24.05.2021.)

Јавни позив за доделу новчане помоћу ученицима и студентима са територије општине Бабушница за период јануар-јун 2021. године (16.03.2021.)

Исправка текста Јавног конкурса за доделу средстава из буџета општине Бабушница за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање/суфинансирање пројеката/програма од јавног интереса које реализују удружења за 2021. годину (23.02.2021.)
- Решења о додели новчаних средстава (06.04.2021.)
- Обавештење (06.04.2021.)
- Записник о евалуацији предлога пројеката (17.03.2021.)
- Основни и допунски критеријуми за бодовање предлога пројекта (17.03.2021.)
- Конкурсна документација

Јавни позив за финансирање годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Бабушница за 2021. годину (23.02.2021.)
- Исправка решења о измени текста Јавног позива(05.03.2021.)
- Решење о измени текста Јавног позива (04.03.2021.)
- Образац 1 и 2

Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједница у општини Бабушница у 2021. години (18.02.2021.)
- Обрасци за пријаву


Јавни конкурс за попуњавање слободног извршилачког радног места у Општинској управи општине Бабушница на неодређено време (27.01.2021.)

- Образац изјаве

Јавни конкурс за попуњавање слободног извршилачког радног места у Општинској управи општине Бабушница на неодређено време (27.01.2021.)
- Образац изјаве

Јавни позив за подношење пријава за утврђивање процене оштећења на објектима и покретним стварима на територији општине Бабушница услед елементарне непогоде поплаве у јануару месецу 2021. године (13.01.2021.)
- Решење о додели државне помоћи

Изборна комисија општине Бабушница

Решење о накнадама председнику,члановима и секретару Изборне Комисије општине Бабушница у сталном саставу и њиховим заменицима,члановима и заменицима чланова Изборне Комисије општине Бабушница у проширеном саставу и начелнику општинске управе за рад на пословима везаним за спровођење избора за народне посланике и председника Републике на поновљеном гласању 16. априла 2022.године

Решење о накнадама председнику,члановима и секретару Изборне Комисије општине Бабушница у сталном саставу и њиховим заменицима и члановима и заменицима чланова Изборне Комисије општине Бабушница у проширеном саставу и начелнику општинске управе за рад на пословима везаним за спровођење избора за председника Републике и народне посланике одржаним 3.априла 2022. године и на поновљеном гласању 16. априла 2022.године


Одлука о накнадама председнику,члановима и секретару Изборне Комисије општине Бабушница у сталном саставу и њиховим заменицима и члановима и заменицима чланова Изборне Комисије општине Бабушница у проширеном саставу за рад на пословима везаним за спровођење избора за председника Републике и народне посланике одржаним 3.априла 2022. године и на поновљеном гласању 16. априла 2022.године


- Збирни извештај о резултатима гласања на изборима за председника Републике на бирачким местима на територији општине Бабушница
- Збирни извештај о резултатима гласања на изборима за народне посланике на бирачким местима на територији општине Бабушница

Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за координирано спровођење поновног гласања на изборима за народне посланике и изборима за председника Републике 16. априла 2022. године

Решења о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у сталном саставу за координирано спровођење поновног гласања на изборима за народне посланике и изборима за председника Републике 16. априла 2022. године

Решење о трошковима превоза изборног материјала за избор народних посланика и председника Републике на територији општине Бабушница за изборе одржане 03. априла 2022. године и поновно гласање 16. априла 2022. године
 (Број 013-12-258/2022-4)
Решење о поништењу гласања на изборима за председника Републике одржаним 03.априла 2022. године
 (Број 013-12-237/2022-4)
Решење о поништењу гласања на изборима за народне посланике одржаним 03.априла 2022. године (Број 013-12-236/2022-4)
Решење о исправљању записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања за избор председника Републике на бирачком месту број 33 (Број 013-12-235/2022-4 )

Одлука о давању овлашћења председнику Изборне комисије општине Бабушница за доношење Решења о промени члана односно заменика члана бирачких одбора у сталном и проширеном саставу
 (Број 013-12-218/2022-4)
Решење о изменама Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора - у проширеном саставу-
 (Број 013-12-233/2022-4)
Решење о изменама Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора - у проширеном саставу- (Број 013-12-232-2/2022-4)
Решење о изменама Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора - у проширеном саставу- (Број 013-12-232-1/2022-4)
Решење о изменама Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора - у проширеном саставу- (Број 013-12-232/2022-4)
Решење о изменама Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора - у проширеном саставу- (Број 013-12-231/2022-4)
Решење о изменама Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора - у проширеном саставу- (Број 013-12-230/2022-4)
Решење о изменама Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора - у проширеном саставу- (Број 013-12-229/2022-4)
Решење о изменама Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора - у проширеном саставу- (Број 013-12-228/2022-4)
Решење о изменама Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора - у проширеном саставу- (Број 013-12-227/2022-4)
Решење о изменама Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора - у проширеном саставу- (Број 013-12-226/2022-4)
Решење о изменама Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора - у проширеном саставу- (Број 013-12-225/2022-4)
Решење о изменама Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора - у проширеном саставу- (Број 013-12-224/2022-4)
Решење о изменама Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора - у проширеном саставу- (Број 013-12-223/2022-4)
Решење о изменама Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора - у проширеном саставу- (Број 013-12-222/2022-4)
Решење о изменама Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора - у проширеном саставу- (Број 013-12-221/2022-4)
Решење о изменама Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора - у проширеном саставу- (Број 013-12-219/2022-4)
Решење о измени Решења о именовању председника и чланова бирачких одбора и њихових заменика - у сталном саставу-
(Број 013-12-208-4/2022-4)
Решење о измени Решења о именовању председника и чланова бирачких одбора и њихових заменика - у сталном саставу- (Број 013-12-208-3/2022-4)
Решење о измени Решења о именовању председника и чланова бирачких одбора и њихових заменика - у сталном саставу- (Број 013-12-208-2/2022-4)
Решење о измени Решења о именовању председника и чланова бирачких одбора и њихових заменика - у сталном саставу- (Број 013-12-208-1/2022-4)
Решење о измени Решења о именовању председника и чланова бирачких одбора и њихових заменика - у сталном саставу- (Број 013-12-207-2/2022-4)
Решење о измени Решења о именовању председника и чланова бирачких одбора и њихових заменика - у сталном саставу- (Број 013-12-207-1/2022-4)
Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачких одбора у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне посланике и избора за председника Републике расписаних за  3. април 2022. године

Решења о именовању председника и чланова бирачких одбора и њихових заменика у сталном саставу за координирано спровођење избора за народне посланике и избора за председника Републике расписаних за  3. април 2022. године

Записник са двадесет друге седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 28.04.2022. године 
Записник са двадесет прве седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 26.04.2022. године
Записник са двадесете седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 13.04.2022. године
Записник са деветнаесте седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 13.04.2022. године
Записник са осамнаесте седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 13.04.2022. године
Записник са седамнаесте седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 13.04.2022. године
Записник са шеснаесте седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 11.04.2022. године
Записник са петнаесте седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 04.04.2022. године
Записник са четрнаесте седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 30.03.2022. године
Записник са тринаесте седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 30.03.2022. године
Записник са дванаесте седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 25.03.2022. године
Записник са једанаесте седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 24.03.2022. године
Записник са десете седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 23.03.2022. године
Записник са девете седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 22.03.2022. године

Записник са осме седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 19.03.2022. године 
Записник са седме седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 17.03.2022. године
Записник са шесте седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 10.03.2022.године

Записник са пете седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 01.03.2022. године

Записник са четврте седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 26.02.2022. године

Записник са треће седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 25.02.2022. године
Записник са друге седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 23.02.2022. године
Записник са прве седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 18.02.2022. године
Решење о одбацивању предлога за именовање чланова Бирачких одбора у сталном саставу СДПС (Број 013-12-51/2022-4) 
Решење којим се констатује да члан и заменик члана у проширеном саставу ИКОБ постају члан и заменик члана посебног састава ИКОБА-а - Српска странка Заветници (Број 013-12-67/2022-4)
Решење којим се констатује да члан и заменик члана у проширеном саставу икоб постају члан и заменик члана посебног састава ИКОБА-а-Коалиција За Краљевину Србију-ДСС (Број 013-12-36/2022-4) 
Решење којим се констатује да члан и заменик члана у проширеном саставу ИКОБ постају члан и заменик члана посебног састава ИКОБ-а - Коалиција Александар Вучић-Заједно можемо све (Број 013-12-35/2022-4) 
Решење о именовању члана и заменика члана изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу (Број 013-12-164/2022-4)
Решење о одбацивању предлога изборне листе РУСКО МАЊИНСКИ САВЕЗ-МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ,ПАВЛЕ БИХАЛИ ГАВРИН, за именовање члана и заменика члана бирачких одбора у проширеном саставу (Број 013-12-163/2022-4)
Решење о именовању члана и заменика члана изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу (Број 013-12-157/2022-4)
Решење о именовању члана и заменика члана изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу (Број 013-12-156/2022-4)
Решење о именовању члана и заменика члана изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу (Број 013-12-64/2022-4)
Решење о именовању члана и заменика члана изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу (Број 013-12-63/2022-4)
Решење о именовању члана и заменика члана изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу (Број 013-12-62/2022-4)
Решење о именовању члана и заменика члана изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу (Број 013-12-34/2022-4) 
Решење о именовању члана и заменика члана изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу (Број 013-12-33/2022-4) 
Решење о именовању члана и заменика члана изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу (Број 013-12-25/2022-4)
Решење о именовању члана и заменика члана изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу (Број 013-12-24/2022-4)
Решење о именовању члана и заменика члана изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу (Број 013-12-23/2022-4)
Решење о одређивању лица задужених за објављивање докумената изборне комисије општине Бабушница

Решење о именовању члана и заменика члана изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу
(Број 013-12-15/2022-4)
Исправка решења (Број 013-12-12-1/2022-4)
Решење о именовању члана и заменика члана изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу (Број 013-12-12/2022-4) 
Решење о именовању члана и заменика члана изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу (Број 013-12-8/2022-4) 
Одлука о одређивању бирачких места на територији општине Бабушница за гласање на изборима за народне посланике Народне Скупштине, расписаним за 3. април 2022. године

Пословник изборне комисије општине Бабушница

Конкурси и огласи 2020

КОНКУРСИ И ОГЛАСИ

2020
Јавни позив за дoделу Светосавске награде (23.12.2020.године)

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА (23.12.2020. године)

Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Општинске управе општине Бабушница (18.11.2020.године)

Јавни позив за доделу награда најбољим студентима и студенткињама са територије општине Бабушница за школску 2020/2021 годину (17.11.2020. године)

- Решење о образовању комисије

Јавни позив за јавну расправу о Нацрту Одлуке о буџету општине Бабушница за 2021.годину
(16.11.2020. године)

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2020. ГОДИНУ
(30.10.2020. године)

Записник о евалуацији предлога пројеката (30.11.2020.)
Основни и допунски критеријуми за бодовање предлога пројеката (30.11.2020.)
- Конкурсна документација
- Одлука о приоритетним областима од јавног интереса општине Бабушница за 2020. годину у којима ће се подстицати пројекти од јавног интереса које реализују удружења (30.10.2020.)

Јавни позив за учешће на конкурсу за бесповратно суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређења својства зграда на територији општине Бабушница
(13.10.2020. године)

- Ранг листа пројеката за бесповратно суфинасирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу зграда

Јавни позив за доделу награда најбољим литерарним и ликовним радовима на тему "Шта бих волео/ла да моја Бабушница има?" у 2020.години (25.09.2020.године)
- Решење о расписивању
- Решење о образовању комисије за утврђивање предлога

 Други јавни позив за доделу новчане помоћи у 2020.години ученицима и студентима са територије општине Бабушница (16.09.2020.године)
- Решење о расписивању

Јавни конкурс финансирање или суфинансирање посебних програма  из области спорта на територији општине Бабушница у 2020. години (15.09.2020.године)
- Образац финансијског буџета 
- Образац предлога програма за учешће на јавном конкурсу

Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама за реализацију програма/пројекта у 2020.години (02.09.2020.године)
- Решење о образовању комисије 
Решење о покретању поступка 
- Обавештење 
- Пријава на конкурс

Јавни позив за избор корисника помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта (07.07.2020. године)

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта:Комплекс пољопривредног газдинства у функцији етно туризма за локацију кп.бр. 2119, 2128,2129 и 2130 КО Ракита (03.07.2020. године)

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање посебних програма из области спорта на територији општине Бабушница у 2020. години
(26.06.2020.)

- Образац предлога програма за учешће на јавном конкурсу
- Образац финансијког буџета

Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2020.години (15.06.2020.)
-Захтев за учешће у програму стручна пракса - ЛАПЗ општине БабушницаЗахтев за учешће у програму стручна пракса - ЛАПЗ општине Бабушница

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица и незапослене особе особе са инвалидитетом у 2020.години (15.06.2020.)

-Пријава за спровођење јавног рада - ЛАПЗ Бабушница - 2020

Јавни оглас о спровођењу поступка јавног надметања за давање у закуп пословног простора укупне површине 191.14м2 на платоу „Купалишног комплекса“ у Бабушници, улица Стевана Синђелића бб, на период од три ( 3 ) године односно за купалишну сезону 2020. , 2021. и 2022 (11.06.2020.)

- Одлука о избору закупца (03.07.2020.)

Јавни позив за доделу новчане помоћи у 2020. години ученицима и студентима са територије општине Бабушница (10.02.2020.)

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма из области спорта на територији општине Бабушница у 2020. години
(24.01.2020.)

- Образац предлога програма за учешће на јавном конкурсу
- Образац финансијког буџета

Јавни конкурс за попуњавање радног места интерни ревизор на неодређено време
(16.01.2020.)

Изјава о прикупљању података

Овлашћена лица за посредовање у поступку заштите од злостављања на раду

1. Јована Радовановић-Петровић, мејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., тел: 010 385 112
2. Сандра Петров, мејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., тел: 010 385 112