РеЛоаД

ReLoaD cover

Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (РеЛОаД2)

Менторске онлајн сесије у терминима, 15.05. / 17.05. / 19.05.2023. године од (14:00-15:00h)
   - Приступ сесији путем следећег линка: https://undp.zoom.us/j/84059875805

Обавештење у циљу унапређења вештине и технике управљања пројектним циклусом које су неопходне за квалитетно осмишљавање пројектних апликација у оквиру јавног позива за предлоге пројеката организација цивилног друштва који је отворен од стране општине Бабушница и УНДП Регионалног програма локалне демократије на Западном Балкану 2. организована је обука за представнике заинтересованих ОЦД о пројектном циклусу и припреми предлога пројеката која ће се одржати 10. и 11. маја 2023. године у Сали 2 општине Бабушница са почетком у 10:00 часова. Тренери обуке биће представници УНДП-а Зорица Рашковић и Ендре Балаша. Позивамо све заинтересоване представнике ОЦД да узму учешће и присуствују обуци. Агенда обуке налази се у прилогу. (05.05.2023.)
- Агенда

Јавни позив организацијама цивилног друштва за предају предлога пројеката у оквиру програма „Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (ReLOaD2)“ (18.04.2023.)
- Резултати Јавног позива организацијама цивилног друштва (ОЦД) у оквиру програма РеЛоаД (27.07.2023.)
- Остала документација
- Јавни позив

Центар за производу знања и вештина, као део пројекта "Да млади знају како" у оквиру пројекта "Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2" (РеЛОаД2) који спроводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП), а финансира Европска унија (ЕУ), расписује:
 - Јавни позив за избор корисника/ца за похађање обука за развој личних и професионалних вештина младих из Бабушнице, Владичиног Хана, Врњачке Бање, Крушевца, Новог Сада, Суботице и Тополе (03.04.2023.)

 Центар за производнју знања и вештина, у оквиру пројекта "Да млади знају како", финансираном од стране Програма Уједињених нација за развој (УНДП), расписује:
 - Јавни позив за избор корисника/ца за похађање обука за развој дигиталних вештина вештина младих из Бабушнице, Владичиног Хана, Врњачке Бање, Крушевца, Новог Сада, Суботице и Тополе (03.04.2023.)
 
Позивно писмо на јавну дискусију поводом дефинисања специфичних области које ће бити тема јавних позива и верификација дефинисаних приоритетa кроз партиципативно доношење одлука, у консултацији са ОЦД, а засновано на приоритетима дефинисаним у важећим локалним стратешким документима (20.03.2023.)   - Агенда   - Пријавни формулар   - Листа учесника


Јавни позив за пријаву младих УН волонтера у локалној заједници (од 18 до 30 година)
     Више информација можете видети на линку.

Менторске онлајн сесије у терминима, 09.05. / 11.05. / 13.05. од (11:30-13:30h)
   - Приступ сесији путем следећег линка: https://undp.zoom.us/j/81451071732

Обавештење у циљу унапређења вештине и технике управљања пројектним циклусом које су неопходне за квалитетно осмишљавање пројектних апликација у оквиру јавног позива за предлоге пројеката организација цивилног друштва који је отворен од стране општине Бабушница и УНДП Регионалног програма локалне демократије на Западном Балкану 2. организована је обука за представнике заинтересованих ОЦД о пројектном циклусу и припреми предлога пројеката која ће се одржати 04. и 05. маја 2022. године у Скупштинској сали општине Бабушница са почетком у 10:00 часова. Тренери обуке биће представници УНДП-а Жељко Плавшић и Ана Чоловић. Позивамо све заинтересоване представнике ОЦД да узму учешће и присуствују обуци. Агенда обуке налази се у прилогу.
(27.04.2022.)
   - Агенда

Јавни позив организацијама цивилног друштва за предају предлога пројеката у оквиру програма „Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (ReLOaD2)“ (12.04.2022.)
   - Резултати Јавног позива организацијама цивилног друштва (ОЦД) у оквиру програма РеЛоаД (24.06.2022.)
   - Обавештење о буџету
   - Питања и одговори до 10.05.2022.
   - Питања и одговори
   - Остала документација
   - Јавни позив  

 Позивно писмо на јавну дискусију поводом дефинисања специфичних области које ће бити тема јавних позива и верификација дефинисаних приоритетa кроз партиципативно доношење одлука, у консултацији са ОЦД, а засновано на приоритетима дефинисаним у важећим локалним стратешким документима (16.03.2022.)
   - Агенда   - Пријавни формулар   - Листа учесника

КОНТЕКСТ

Организације цивилног друштва (ОЦД) су важне за развој локалних заједница, али се и даље суочавају са изазовима који ограничавају њихове могућности да позитивно утичу на квалитет живота грађана. Ло­калне самоуправе (ЛС) обезбеђују значајна сре­дства за финансирање ОЦД из буџета, али у пракси се и даље дешава да расподела средстава није за­снована на јасним и транспарентним критеријуми­ма, да се не прати како су средства потрошена, а резултати пројеката којима су средства додељена не оцењују и не представљају адекватно у јавно­сти. Осим тога, као последица система образовања који не одговара потребама тржишта рада, млади немају довољно могућности за запослење. То је резултирало високом стопом емиграције.
Регионални програм локалне демократије на За­падном Балкану 2 (РеЛОаД2) надовезује се на раније успешне иницијативе које је подржала Европска унија (ЕУ) – Пројекат јачања локалне демократи­ је (ЛОД, 2009­-2016) и Регионални програм лока­лне демократије на Западном Балкану (РеЛОаД, 2017­-2020).


ЦИЉ

Циљ пројекта је да ојача демократију и процес ЕУ инте­грација на Западном Балкану оснаживањем цивилног друштва и подстицањем младих да активно учествују у процесу доношења одлука, као и да унапреди правни и финансијски оквир, како би подстакао развој цивилног друштва.


ФОКУС

• Јачање партнерстава између локалних самоупра­ва и цивилног друштва ширењем успешног модела транспарентног финансирања ОЦД (ЛОД мето­дологија) из буџета локалних самоуправа, ради унапређењу пружања услуга грађанима у лока­ лним заједницама.
• Подстицање локалних самоуправа да користе ја­вно финансирање ОЦД на транспарентан и развојно оријентисан начин, препознајући локалне потребе и прихватајући пројектно заснован приступ.
• Подстицање већег учешћа грађана, а посебно младих у процесу доношења одлука у локалним самоуправама.
• Пружање подршке спровођењу омладинских иницијатива, као и рад на побољшању економске перспективе младих у партнерским локалним самоуправама.


РЕЗУЛТАТИ (из прве фазе)

- Пет локалних самоуправа је учествовало у пројек­ту (Димитровград, Крагујевац, Куршумлија, Параћин и Шабац);
- Урађена је анализа механизама финансирања ОЦД у ових пет ЛС;
- Преко 20 представника из 5 локалних самоуправа који раде са ОЦД је завршило пет модула тренинга о упра­вљању пројектима и примени методологије за транспа­рентно финансирање ОЦД (тзв. ЛОД методологија);
- Четири локалне самоуправе су усвојиле методологију и измениле правилнике о финансирању ОЦД из буџета;
- 197 организација цивилног сектора је завршило тренинг из управљања пројектима;
- Преко 10.000 грађана је имало корист од 38 пројека­та организација цивилног друштва финансираних кроз јавне позиве.

ЦИЉНЕ ГРУПЕ

• Локалне самоуправе
Организације цивилног друштва (ОЦД)
Млади грађани/ке


У Србији, РеЛоаД2 ће деловати у 7 јединица локалних самоуправа: 

• Бабушница
Владичин Хан
Врњачка Бања
Крушевац
Нови Сад
Топола
Суботица

*За Европску унију, овај назив не доводи у питање став о статусу и у складу је са Резолуцијом СБ УН 1244/1999 и Мишљењем МСП­-а о проглашењу независности Косова. За УНДП све референце на Косово схватаће се у контексту Резолуције УН 1244/1999.


РеЛоаД2 Facebook: 

https://www.facebook.com/RELOADWesternBalkans/

РеЛоаД2 UNDP веб страница:

https://www.rs.undp.org/content/serbia/sr/home.html


- Видео упутства за попуњавање пројектних образаца - линк