Просторни план

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Комплетну документацију можете погледати и преузети испод:

Текстуални део Просторног плана

Рефералне карте
- Намена простора 
- Мрежа насеља и инфраструктурни системи
- Туризам и заштита простора 
- Карта спровођења 


 Шематски приказ уређења насеља
- Александровац
- Бердуј
- Берин Извор
- Братишевац
- Брестов Дол
- Богдановац
- Вава
- Валниш
- Вучи Дел
- Велико Боњинце
- Војници
- Врело
- Горње Крњино
- Горњи Стрижевац
- Доњи Стрижевац
- Горчинци
- Грнчар
- Доње Крњино
- Дол
- Драгинац
- Дучевац
- Завидинце
- Извор
- Јасенов Дел
- Калуђерево
- Камбелевац
- Кијевац
- Лесковица
- Линово
- Љуберађа
- Мало Боњинце
- Масуровац
- Мезграја
- Модра Стена
- Нашушковица
- Остатовица
- Пресека
- Проваљеник
- Радињинце
- Радошевац
- Радосин
- Ракита
- Раков Дол
- Раљин
- Ресник
- Стол
- Стрелац
- Студена
- Сурачево
- Црвена Јабука
- Штрбовац

 Објављивање Плана

Документациона основа
- Одлука о изради ПП
- Подаци и услови од значаја за израду ПП
- Концепт ПП
- Извештај о стручној контроли нацрта ПП
- Јавни увид у нацрт ПП
- Поступак доношења ПП
- СПУ ППО Бабушница на животну средину
- Радни материјали по областима, коришћење подлоге