Привремени орган општине Бабушница

Председница привременог органа: Ивана Стојичић

Чланови привремног органа:
(1) Милан Искренов,
(2) Маја Искреновић,
(3) Горан Димитријевић,
(4) Зоран Искреновић.

Секретар привременог органа: Ивана Радовановић

мејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

телефон: 010/385112

Енергетска ефикасност

ЛОКАЛНИ ИНФОРМАЦИОНИ ЦЕНТАР


П Р О Ј Е К А Т
Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“

Како бисте најједноставније објаснили шта је енергетска ефикасност?

Појам енергетска ефикасност се најчешће јавља у два могућа значења, од којих се једно односи на уређаје, а друго на мере и понашања. Под енергетски ефикасним уређајем сматра се онај који има висок степен корисног дејства, тј. мале губитке приликом трансформације једног вида енергије у други. Када је реч о мерама, под енергетском ефикасношћу подразумевају се мере које се примењују у циљу смањења потрошње енергије. Без обзира да ли је реч о техничким или не техничким мерама, или о променама у понашању, све мере подразумевају исти, или чак и виши, степен оствареног комфора и стандарда.

Које су енергетски ефикасне технологије доступне у Србији и које су најзаступљеније?

Када говоримо о стамбеном сектору, најзаступљеније су изолација објеката, уградња енергетски ефикасне столарије као и инсталација ефикасних котлова. У последње време имамо и значајну потражњу за топлотним пумпама и соларним панелима за производњу електричне енергије.

Шта се постиже инсталирањем енергетски ефикасних технологија у породичним кућама?

Постижу се мањи рачуни за електричну енергију и грејање, као и већи ниво комфора. Такође, све ове технологије утичу на смањење загађења човекове околине, првенствено побољшавајући квалитет ваздуха, који је у нашој регији веома лош.

 Нешто више о енергетски ефикасним прозорима и вратима.

Енергетска ефикасност прозора и врата је један од најбитнијих елемената када се ради о енергетским карактеристикама објекта. Утврђено је да се преко прозора и врата губи и до 40% енергије потребне за загревање објекта. 

GEFF програм подржава прозоре и врата који имају Uw<1,3W/m2K.

Наши савети за куповину прозора би били следећи:

 • Уколико узимате ПВЦ прозоре, купите прозоре од шестокоморних или седмокоморних профила, они су масивнији и енергетски ефикаснији. 
 • Купујте трослојна стакла. Цена прозора са трослојним стаклима је само мало већа од истих прозора са двослојним, али су трансмисиони губици топлоте мањи за 30-40%.

По ком принципу функционишу топлотне пумпе

Топлотна пумпа је уређај који преноси топлотну енергију између различитих средина, обично између затвореног простора и спољашњости. Када се користи за загревање објеката, енергија се преноси  из спољашње средине у објекат. Топлотна пумпа може да ради и као клима уређај преносећи топлоту из објекта ка споља.

У режиму грејања, фреон који је на  спољној температури се компримује и постаје врућ. Ова топлотна енергија се користи за грејање објекта, при чему се фреон хлади. Након декомпресије  враћа се у спољашњу средину хладнији од околине. Сада поново може да преузме енергију из ваздуха или земље и процес се понавља. Компресори, вентилатори и пумпе користе електричну енергију за свој рад.

Ефикасност топлотне пумпе се изражава као коефицијент перформанси (ЦОП), односно сезонски коефицијент перформанси (СЦОП). Што је број већи, топлотна пумпа је ефикаснија и троши мање енергије. 

GEFF програм подржава топлотне пумпе које имају ЦОП>4,3

Којим критеријумима треба да се води неко ко се одлучи да инвестира у ове технологије?

Најважнији критеријум треба да буде задовољење неке конкретне потребе, односно решавање конкретног проблема који корисник има, а везан је за потрошњу енергије.
Други критеријум је време за које се инвестиција врати кроз смањење  трошкова енергије. GEFF тим је припремио online Калкулатор енергетске ефикасности, помоћу кога клијенти могу израчунати уштеде које остварују инвестирајући у енергетски ефикасне технологије. 

Савет за људе који се определе да пређу на енергетски ефикасне технологије?

Прво треба инвестирати у смањење потрошње енергије. Ту спадају изолација објекта (посебно крова и зидова) као и уградња енергетски ефикасне столарије. Овим се не само штеди енергија, већ се повећава комфор становања, а смањују се и инвестиције у систем грејања.

Други корак треба да буде уградња енергетски ефикасне опреме (ефикасни котлови или топлотне пумпе) или опреме која производи енергију користећи обновљиве изворе (соларни фотонапонски системи, односно соларни панели или соларни системи за загревање воде).

 Cista energija

 


Мере енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Бабушница спроводи и реализује:
Комисија за реализацију мера енергетске санације образована решењем број 317-4/2023-3 од 01.08.2023. године.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

- Правилник о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова у окивиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“

- Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима

- Јавни позив за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Бабушница
- Мера 8
- Мера 7
- Мера 6
- Мера 5
- Мера 4
- Мера 3
- Мера 2а
- Мера 2
- Мера 1
- Листа привредних субјеката за спровођење мера енергетске санације
- Прилог 4 -Контролна листа за управљање животном средином и социјалним питањима
- Прилог 3 - Информација о потребној техничкој документацији
- Прилог 2 - Изјава
- Прилог 1 - Пријава

Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Бабушницаза 2023. годину
- Листа крајњих корисника којима су решењем одобрена средства
-
Прилог 3 - Изјава
-
Прилог 2 - Информација о потребној техничкој документацији
-
Прилог 1 - Пријава

КОНТАКТ:

Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Телефон : 010 385 112  и 064 88 798 33

Све додатне информације и обавештења у вези реализације Мера енергетске санације, Јавних позива и друго, заинтересована лица могу се обратити на наведени број телефона и наведену електронску адресу.

Информатор о раду

На следећим линковима можете приступити Информаторима о раду органа општине и месних заједница:

- Председник општине, https://informator.poverenik.rs/informator?org=dWLGhaLvN8izrTJ6P

- Скупштина општине, https://informator.poverenik.rs/informator?org=RmKnuARoK75LXtHPL

-Општинско веће, https://informator.poverenik.rs/informator?org=TPySzFCbz4n2Jgv6E

- Општинска управа,
 https://informator.poverenik.rs/informator?org=njnutLYK3FNgHRRyN

- Општинско правобранилаштво, https://informator.poverenik.rs/informator?org=hxtMMK4mRmZEjTehx

 

 1. МЗ Бабушница,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=nbg7FruxBXnXHQDiT

 2. МЗ Александровац,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=2HPwHbhDtKY8j9iYu

 3. МЗ Калуђерево,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=ugwwYgCCbEa8s89J4

 4. МЗ Извор,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=mrsfxWEoyYdBQ8qrg

 5. МЗ Драгинац, https://informator.poverenik.rs/informator?org=ekgM7CaZ7AJSYtKad

 6. МЗ Љуберађа,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=DqrEwhxtT9yRr37Zj

 7. МЗ Дучевац,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=SSt8TM3cduPYNZJ9H

 8. МЗ Братишевац, https://informator.poverenik.rs/informator?org=vxjaQmpdsWnBYGiEv

 9. МЗ Сурачево,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=6cPumECbqXdhCBdRs

 10. МЗ Стрелац,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=sAjmiPoWHZTyM74YW

 11. МЗ Радињинце,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=AMQF97hL8YxXS4vTp

 12. МЗ Бердуј,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=N7qrj5K554CS7AExL

 13. МЗ Берин Извор,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=y2x6ZgxJqbf2J9tqo

 14. МЗ Богдановац,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=nCpqjpGodFg7a5Bmv

 15. МЗ Брестов Дол,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=6K7WCoBhwP5G9PbNs

 16. МЗ Велико Боњинце, https://informator.poverenik.rs/informator?org=P2r6vgQiw72g23dvy

 17. МЗ Вава, https://informator.poverenik.rs/informator?org=PFfxEjczZ288zT5zk

 18. МЗ Валниш,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=QbZrFvAeaEHK2hknh

 19. МЗ Војници, https://informator.poverenik.rs/informator?org=iJD2A7oqB3WM3kkJw

 20. МЗ Врело, https://informator.poverenik.rs/informator?org=Y7wbv7FgzWTNXAZgf

 21. МЗ Вучи Дел, https://informator.poverenik.rs/informator?org=dREqE2Tka2TGc2wFf

 22. МЗ Горњи Стрижевац,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=eZRmsPLKrwXvtLKgB

 23. МЗ Горње Крњино, https://informator.poverenik.rs/informator?org=x5cZEEiagAdy6wXvX

 24. МЗ Горчинце,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=wSZC4FyXKmgowfPvp

 25. МЗ Грнчар,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=WKWgeBCyBC8xsmZsz

 26. МЗ Доњи Стрижевац, https://informator.poverenik.rs/informator?org=vr8XZkuxdBNo4iNgf

 27. МЗ Дол,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=Fgo7yvkSGepioYyfs

 28. МЗ Доње Крњино,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=cx76biAXWRmfgb6JX

 29. МЗ Звонце, https://informator.poverenik.rs/informator?org=W49yiBn7MTrQQqjPv

 30. МЗ Јасенов Дел, https://informator.poverenik.rs/informator?org=NHWgw29gm4Eh2vCNs

 31. МЗ Камбелевац, https://informator.poverenik.rs/informator?org=3ezK5HjTSjtL3MTDK

 32. МЗ Кијевац, https://informator.poverenik.rs/informator?org=iFCteiJkmyTRdHqhG

 33. МЗ Лесковица, https://informator.poverenik.rs/informator?org=iN4PJEMddrA6aYAbJ

 34. МЗ Линово, https://informator.poverenik.rs/informator?org=rm5LsFwKob7q8rt6Q

 35. МЗ Мало Боњинце, https://informator.poverenik.rs/informator?org=8AGnzpD6fyfznDYxk

 36. МЗ Масуровац,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=7JWMsPiTB6at6cGPh

 37. МЗ Мезграја, https://informator.poverenik.rs/informator?org=SER3azgQMXdHaTe3H

 38. МЗ Модра Стена, https://informator.poverenik.rs/informator?org=q6uPMRLoFu8dmvJqS

 39. МЗ Нашушковица, https://informator.poverenik.rs/informator?org=y7LqCQPiMecXcAF6z

 40. МЗ Остатовица, https://informator.poverenik.rs/informator?org=sc3vvxFqeQHc8NzEX

 41. МЗ Пресека,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=ZBj4ScE8wtevLwdwq

 42. МЗ Проваљеник, https://informator.poverenik.rs/informator?org=nQT3ogLqHttocFeWY

 43. МЗ Радосин, https://informator.poverenik.rs/informator?org=qzAd8RzLhF3rGd8WM

 44. МЗ Ракита, https://informator.poverenik.rs/informator?org=jXba8xas8NwJ5byMs

 45. МЗ Раков Дол,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=DEur7fELGEZ39nxaG

 46. МЗ Раљин,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=wbGLf2SN6y2zJtNof

 47. МЗ Ресник, https://informator.poverenik.rs/informator?org=QXJuCXsFpj5E2FeK8

 48. МЗ Стол,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=bR2JSRgo7mgnR9jiE

 49. МЗ Радошевац,  https://informator.poverenik.rs/informator?org=k6vZ5GZFshzfqwBna

 50. МЗ Студена, https://informator.poverenik.rs/informator?org=44FZtwhqQzeFAhJgf

 51. МЗ Црвена Јабука,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=gm6hohDLA7eqiBf6F

 52. МЗ Штрбовац,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=kWsLccPtWTRWy7x7u

 53. МЗ Завидинце,   https://informator.poverenik.rs/informator?org=ZgnD9G6oa9M3d6mCR

Конкурси и огласи 2021

КОНКУРСИ И ОГЛАСИ


2021


Јавни позив за доделу светосавске награде (23.12.2021.)

Јавни позив за доделу награда најбољим студентима са територије општине Бабушница за школску 2021/2022. годину (13.12.2021.)
- Решење о образовању комисије за утврђивање доделе награда најбољим студентима са територије општине Бабушница за школску 2021/2022. годину (21.12.2021.)

Јавни позив за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине стамбене јединице (02.12.2021.)
- Пријава на јавни позив
- Изјава за прибављање података по службеној дужности
- Изјава о имовини

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања за давање у закуп непокретности у јавној својини општине Бабушница (02.12.2021)
 
Оглас о спровођењу поступка јавног надметања за давање у закуп непокретности у јавној својини општине Бабушница
(23.11.2021.)


Јавни позив за доделу стипендија студентима дефицитарних занимања са територије општине Бабушница (10.11.2021.)
- Пријава за доделу стипендија студентима дефицитарних занимања са територије општине Бабушница
- Изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, прибављање и обраду личних података о чињеницама о којим се води службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања, односно изјаву да ће странка у поступку сама прибавити податке неопходне у поступку одлучивања
- Сагласност - жиро рачун

Јавни позив за доделу стипендија студентима са територије општине Бабушница (26.10.2021.)
- Захтев за доделу стипендија студентима са територије општине Бабушница
- Изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, прибављање и обраду личних података о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања, односно изјаву да ће странка у поступку сама прибавити податке неопходне у поступку одлучивања
- Сагласност - жиро рачун

Јавни позив за пријем волонтера за рад у канцеларији за младе без заснивања радног односа (26.10.2021.)

Јавни позив за доделу награда најбољим ликовним радовима (26.10.2021.)
- Решење о образовању комисије за утврђивање предлога за доделу награда најбољих ликовних радова на тему "Идејно решење за бабушнички мурал" (18.11.2021.)
- Обавештење

Јавни позив за доделу новчане помоћи за превоз ученика средњих школа који путују од места пребивалишта до седишта школе (25.10.2021.)
- Захтев за доделу новчане помоћи за превоз ученика средњих школа који путују од места пребивалишта до седишта школе
- Изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, прибављање и обраду личних података о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања, односно изјаву да ће странка у поступку сама прибавити податке неопходне у поступку одлучивања
- Сагласност - жиро рачун

Конкурс за избор директора Дома културе Бабушница (13.10.2021.)

Јавни позив за учешће на конкурсу за бесповратно суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својству зграду на територији општине Бабушница
(11.10.2021.)

- Решење о додели средстава за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања и унапређења својства зграда на територији општине Бабушница (18.11.2021)
- Образац за пријаву

Јавни позив за доделу награда најбољим ликовним радовима на слободну тему
(04.10.2021.)

- Решење о образовању комисије за утврђивање предлога за доделу награда најбољих ликовних радова на слободну тему (06.10.2021.)

Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа "Комуналац" Бабушница (03.09.2021.)
- Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Комуналац" Бабушница

Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији општине Бабушница за 2021. годину (25.08.2021.)
- Коначна ранг листа крајњих корисника/грађана за суфинансирање мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Бабушница за 2021. годину (08.10.2021.)
- Прелиминарна ранг листа крајњих корисника/грађана за суфинансирање мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Бабушница за 2021. годину (29.09.2021.)
- Решење о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације на територији општине Бабушница (25.08.2021.)
- Правилник о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова
- Листа фирми/привредних субјеката изабраних на осову Јавног позива за привредне субјекте општине Бабушница
- Пријавни формулар за породичне куће/станове - за грађане
- Пријавни формулар - за стамбене заједнице

Јавни позив за награђивање студената са територије општине Бабушница који су 2020. и 2021. завршили основне или мастер студије са просечном оценом преко 9,00 (12.08.2021.)

Јавни позив за реализацију мере стручне праксе у 2021. години
(24.07.2021.)

- Захтев за учешће у мери стручне праксе АПЗ суфинансирање Бабушница - 2021

Јавни позив незапосленим лицима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2021. години на подручју општине Бабушница (15.07.2021.)
- Захтев за бизнис планом за доделу субвенције за самозапошљавање за 2021. годину - АПЗ општине Бабушница
- Несубвенционисане делатности 
- Несубвенционисане делатности - самозапошљавање особа са инвалидитетом
- Несубвенциониане делатности - самозапошљавање припадника ромске националности

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица и незаполсене особе са инвалидитетом у 2021. години (15.07.2021.)
- Пријава за спровођење јавног рада  - АПЗ суфинансирање Бабушница - 2021

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Бабушница (13.07.2021.)
- Прелиминарна ранг листа привредних субјеката за учешће у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Бабушница за 2021. годину (05.08.2021.)
- Појашњење прихватљиве јединичне цене за меру 1

Јавни позив за награђивање ученика за постигнуте резултате на такмичењима у школској 2020/21. години и награђивање "Ученика генерације"
(23.06.2021.)


Јавни позив за доделу средстава за финансирање посебних програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Бабушница у 2021. години (23.06.2021.)
- Решења о додели новчаних средстава (13.07.2021.)
- Апликациони формулар

Конкурс о додели подстицајних средстава у циљу реализације мера и инвестиција у оквиру програма подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бабушница за 2021. годину (01.06.2021. године)

- Закључак о остваривању подстицајних средстава за меру: Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Закључак о остваривању подстицајних средстава за меру: Органска производња

Јавни позив за регресирање репродуктивног материјала у говедарству (вештачко осемењивање крава и јуница за 2021. годину)
(01.06.2021. године)

Јавни оглас о спровођењу поступка јавног надметања за давање у закуп пословног простора укупне површине 207,14 м2 на платоу "Купалишног комплекса" у Бабушници, улица Стевана Синђелића бб, за купалишну сезону 2021
(21.05.2021)

- Одлука о избору најповољније понуде (11.06.2021.)

Конкурс за пријем 1 (једног) радника на неодређено време на пословима самостални финансијско рачуноводствени сарадник (13.05.2021.)

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање нових публикација завичајних стваралаца у области белетристике (проза, поезија, драма), фолклористике, хронике села и историографике
(16.04.2021)

Јавни позив за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2021. години (27.03.2021. године)
- Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену предлога пројеката (22.04.2021.)
- Решење о расписивању јавног позива
- Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2021. години (24.05.2021.)

Јавни позив за доделу новчане помоћу ученицима и студентима са територије општине Бабушница за период јануар-јун 2021. године (16.03.2021.)

Исправка текста Јавног конкурса за доделу средстава из буџета општине Бабушница за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање/суфинансирање пројеката/програма од јавног интереса које реализују удружења за 2021. годину (23.02.2021.)
- Решења о додели новчаних средстава (06.04.2021.)
- Обавештење (06.04.2021.)
- Записник о евалуацији предлога пројеката (17.03.2021.)
- Основни и допунски критеријуми за бодовање предлога пројекта (17.03.2021.)
- Конкурсна документација

Јавни позив за финансирање годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Бабушница за 2021. годину (23.02.2021.)
- Исправка решења о измени текста Јавног позива(05.03.2021.)
- Решење о измени текста Јавног позива (04.03.2021.)
- Образац 1 и 2

Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједница у општини Бабушница у 2021. години (18.02.2021.)
- Обрасци за пријаву


Јавни конкурс за попуњавање слободног извршилачког радног места у Општинској управи општине Бабушница на неодређено време (27.01.2021.)

- Образац изјаве

Јавни конкурс за попуњавање слободног извршилачког радног места у Општинској управи општине Бабушница на неодређено време (27.01.2021.)
- Образац изјаве

Јавни позив за подношење пријава за утврђивање процене оштећења на објектима и покретним стварима на територији општине Бабушница услед елементарне непогоде поплаве у јануару месецу 2021. године (13.01.2021.)
- Решење о додели државне помоћи