Набавке изузете од примене Закона о јавним набавкама


2023

Набавка пружања услуге обезбеђења објекта зграде Општине Бабушница (набавка број 405-106/2023-4)
- Извештај о стручној оцени понуда
- Позив за подношење понуде (21.10.2023.)
- Образац понуде

Поновни поступак набавке услуге организовања прославе и обележавања Дана општине Бабушница ( набавка број 405-63/2023-4)
- Извештај о стручној оцени понуда
- Позив за подношење понуде (14.08.2023.)
- Образац понуде

Набавка услуге организовања прославе и обележавања Дана општине Бабушница (набавка број 405-57/2023-4)
- Извештај о стручној оцени понуда
- Позив за подношење понуде (04.08.2023.)
- Образац понуде

Поновни поступак набавке радова и опремање јединственог управног места у згради општине Бабушница (набавка број 405-16/2023-4)
- Извештај о стручној оцени понуда
- Технички цртежи
Технички опис радова на уређењу просторије Јединственог управног места у згради општине Бабушница
- Позив за подношење понуде (02.06.2023.)
- Образац понуде

Набавка радова и опремање јединственог управног места у згради општине Бабушница (набавка број 405-4/2023-4)
- Извештај о стручној оцени понуда
- Технички цртежи 
- Технички опис радова на уређењу просторије Јединственог управног места у згради општине Бабушница
- Опис и приближан изглед појединих производа које понуђач нуди
- Позив за подношење понуда (19.05.2023.)
- Образац понуде

Набавка услуге дезинсекције,(набавка број 404-54/2023-4)
- Извештај о стручној оцени понуда
- Позив за подношење понуда (04.05.2023.)
- Образац понуде

Набавка опреме за опремање сензорне собе ПУ „Дечја радост“ у Бабушници у циљу реализације пројекта „Унапређења друштвене инфраструктуре и социјалне кохезије ПУ „Дечја радост“ у Бабушници“ (набавка број 404-36/2023-4)
- Извештај о стручној оцени понуда
- Позив за подношење понуда (15.03.2023.)
- Образац понуде
- Образац структуре понуђење цене
- Опис и спецификације предмета набавке
- Опис и приближан изглед појединих производа које произвођач нуди

Набавка горива за потребе наручиоца Општина Бабушница - Председник (набавка број 404-16/2023-1)
- Извештај о стручној оцени понуда
- Позив за подношење понуде (01.02.2023)
- Образац понуде

2022
 


Набавка пластичних контејера за смеће за потребе наручиоца (набавка број 404-266/2022-4)
- Извештај о стручној оцени понуда
- Позив за подношење понуде (25.11.2022)
- Образац понуде

Набавка услуге израде Програма енергетске ефикасности општине Бабушница (набавка број 404-249/2022-4)
- Извештај о стручној оцени понуда
- Позив за подношење понуда (10.11.2022.)
- Образац понуде

Набавка пружања услуге обезбеђења објекта зграде Општине Бабушница (набавка број 404-238/2022-4)
- Извештај о стручној оцени понуда
- Позив за подношење понуда (21.10.2022.)
- Образац понуде

Набавка, монтажа и уградња архивских полица (набавка број 404-13/2022-4)
- Извештај о стручној оцени понуда
- Јавни позив (10.02.2022.)
- Образац понуде


2021
 

Набавка развојног система (софтвера) за дигитално управљање општином (набавка број 404-298/2021-4)
- Извештај о стручној оцени поуда
- Позив (24.12.2021.)
- Образац понуде

Набавка услуге изнајмљивања и монтаже бине, озвучења и расвете за новогодишњи концерт у Бабушници (набавка број 404-297/2021-4)
- Извештај о стручној оцени понуда
- Позив (17.12.2021)
- Образац понуде

Набавка и уградња клима уређаја за објекат Пијачне управе у улици Ж.Н.Брке бб (набавка број 404-277/2021-4)
- Извештај о стручној оцени понуда
- Позив (01.12.2021.)
- Образац понуде

Набавка пружања услуге обезбеђења објекта зграде Општине Бабушница (набавка број 404-231/2021-4)
- Извештај о стручној оцени понуда
- Јавни позив (15.10.2021.)
- Образац понуде

Набавка тонера за потребе општинске управе општине Бабушница (набавка број 404-145/2021-4)
- Извештај о стручној оцени понуда
- Јавни позив (03.09.2021.)
- Образац понуде


Набавка канцеларијског материјала за потребе Општинске управе (набавка број 404-181/2021-4)
- Извештај о стручној оцени понуда
- Јавни позив (20.08.2021.)
- Образац понуде

Набавка озвучења за Вурдијаду за потребе реализације пројекта подржаног од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе РС (набавка број 404-162/2021-4)
- Извештај о стручној оцени понуда
- Јавни позив (19.08.2021.)

- Образац понуде

Набавка услуге организовања концерта поводом обележавања Дана општине Бабушница, (набавка број 404-171/2021-2)
- Извештај о стручној оцени понуда
- Јавни позив (14.08.2021.)
- Образац понуде

Набавка услуге нумерације и обележавања канцеларија у згради општине Бабушница (набавка број 404-120/2021-4)
- Извештај о стручној оцени понуда
- Прилог 2
- Прилог 1
- Јавни позив (31.07.2021.)
- Образац понуде

Набавка услуге изнајмљивања и монтаже бине, озвучења и расвете за концерт на фестивалу „Луфес 2021“ (набавка број 404-155/2021-4)
- Извештај о стручној оцени понуда
- Јавни позив (21.07.2021.)
- Образац понуде 

Набавка услуге ангжовања извођача Хариса Џиновића за концерт на фестивалу „Луфес 2021“ (набавка број 404-154/2021-4)
- Извештај о стручној оцени понуда
- Јавни позив (21.07.2021.)
- Образац понуде

Набавка саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге на територији општине Бабушница (набавка број 404-140/2021-4)
- Извештај о стручној оцени понуда
- Јавни позив (12.07.2021.)
- Образац понуде

Набавка услуге израде Локалног плана управљања отпадом општине Бабушница (набавка број 404-122/2021-4)
- Извештај о стручној оцени понуда
- Јавни позив (25.06.2021.)
- Образац понуде

Набавка хемијских средстава за пречишћавање воде у базенима на Купалишном комплексу у Бабушници
- Јавни позив (26.05.2021.)
- Образац понуде

Набавка гумених плоча за облагање дечијег игралишта у улици Саше Ивковића у Бабушници (набавка број 404-49/2021-4)
- Извештај о стручној оцени понуда
- Јавни позив (24.03.2021.)
- Образац понуде

Набавка радова на текућем одржавању објекта- замена унутрашњих врата у згради Општине Бабушница (набавка број 404-35/2021-4)
- Извештај о стручној оцени понуда
- Јавни позив (17.03.2021.)
- Образац понуде
- Шема столарије

Набавка услугe пружања стручне подршке у припреми и реализацији пројекта јавно-приватног партнерства за обављање комуналне делатности, одржавања путева и улица на територији Општине Бабушница (набавка број 404-20/2021-4)
- Извештај о стручној оцени понуда
- Јавни позив (17.02.2021.)
- Образац понуде

Набавка електричне енергије за потребе Купалишног комплекса у Бабушница (Туристичка организација јавна набавка 03/2021)
- Извештај о стручној оцени понуда
- Измењен јавни позив (12.02.2012.)
- Измењен образац понуде (12.02.2021.)
- Јавни позив (11.02.2021. година)

Набавка горива за потребе наручиоца Општина Бабушница - Председник (набавка број 404-13/2021-1)
- Извештај о стручној оцени понуда

- Позив за подношење понуде (30.01.2021.)
- Образац понуде (30.01.2021.)

2020


Набавка горива за потребе наручиоца Општина Бабушница - Општинска управа (набавка број 404-198/2020-4)
- Извештај о стручној оцени понуда
- Позив за подношење понуде (21.12.2020.)
- Образац понуде (21.12.2020.)

Набавка услуге, пружање стручне подршке у припреми и реализацији пројекта јавно-приватног партнерства за повећање енергетске ефикасности у систему јавног осветљења Општине Бабушница (набавка број 404-195/2020-4.)
- Извештај о стручној оцени понуда
- Позив за подношење понуда (16.12.2020.)
- Образац понуде (16.12.2020.)

Набавка услуге, пружање стручне подршке у изради Плана развоја Општине Бабушница (набавка број 404-180/2020-4)
- Извештај о стручној оцени понудазвештај о стручној оцени понуда
- Позив за подношење понуда (13.12.2020.)
- Образац понуде (13.12.2020.)

Набавка дечијих седишта у циљу реализације акције унапређења безбедности саобраћаја на путевима (набавка број 404-175/2020-4)
- Позив за подношење понуда (12.12.2020.)
- Образац понуде (12.12.2020.)
- Извештај о стручној оцени понуда (17.12.2020.)

Набавка израде Пројекта препарцелације и Елабората геодетских радова са мануалом за локацију старог игралишта у Бабушници (набавка број 404-173/2020-4)
- Позив за подношење понуда (07.12.2020.)
- Образац понуде (07.12.2020.)
- Информација о локацији
Извештај о стручној оцени понуда (14.12.2020.)

Набавка канцеларијског намештаја (набавка број 404-177/2020-4)
- Извештај о оцени понуда
- Позив за подношење понуда (04.12.2020.)
- Образац понуде (04.12.2020.)

Поновни поступак набавке рачунарске опреме као мере популационе политике општине Бабушница (набавка број 404-181/2020-4)
- Извештај о оцени понуда
- Позив за подношење понуда (04.12.2020.)
- Образац понуде (04.12.2020.)

Набавка рачунарске опреме као мере популационе политике општине Бабушница (набавка број 404-178/2020-4)
- Измењен позив за подношење понуда (01.12.2020.)
- Измењен образац понуде (01.12.2020.)
- Позив за подношење понуда (30.11.2020.)
- Образац понуде (30.11.2020.)

Набавка инхалатора за потребе реализације уговора о суфинансирању мера популационе политике јединица  локалне самоуправе у Републици Србији у 2020. години
 (набавка број 404-151-2/2020-4)(06.11.2020. године)
- Извештај о стручној оцени понуда
- Образац понуде

Набавка пружања услуге обезбеђења објекта зграде Општине Бабушница
(набавка број 404-135/2020-4)(26.10.2020. године)
- Уговор о пружању услуга
- Извештај о стручној оцени понуда
- Образац понуде

Набавка услуге социјалне заштите ради реализације пројекта заједно за старије на основу донације УНОПС (набавка број 404-133/2020-4)(23.10.2020. године)
- Уговор о пружању услуга 
- Извештај о стручној оцени понуда
- Образац понуде

Набавка стручних и консултантских услуга из области грађевинарства за потребе општине Бабушница
(набавка број 404-121/2020-4) (02.10.2020.године)
- Извештај о стручној оцени понуда
- Образац понуде

Набавка услуге  Едукације из области популационе политике - 1. Пут до успешног родитељства- развој вештина васпитања деце и 2. Улагање у рани школски узраст „Како развој детета стимулисати на прави начин“
(набавка број 404-118-/2020-4)(02.10.2020. године)
- Извештај о стручној оцени понуда
- Образац понуде