Набавке изузете од примене Закона о јавним набавкама

Набавка инхалатора за потребе реализације уговора о суфинансирању мера популационе политике јединица  локалне самоуправе у Републици Србији у 2020. години (набавка број 404-151-2/2020-4)(06.11.2020. године)
- Извештај о стручној оцени понуда
- Образац понуде

Набавка пружања услуге обезбеђења објекта зграде Општине Бабушница
(набавка број 404-135/2020-4)(26.10.2020. године)
- Уговор о пружању услуга
- Извештај о стручној оцени понуда
- Образац понуде

Набавка услуге социјалне заштите ради реализације пројекта заједно за старије на основу донације УНОПС (набавка број 404-133/2020-4)(23.10.2020. године)
- Уговор о пружању услуга 
- Извештај о стручној оцени понуда
- Образац понуде

Набавка стручних и консултантских услуга из области грађевинарства за потребе општине Бабушница
(набавка број 404-121/2020-4) (02.10.2020.године)
- Извештај о стручној оцени понуда
- Образац понуде

Набавка услуге  Едукације из области популационе политике - 1. Пут до успешног родитељства- развој вештина васпитања деце и 2. Улагање у рани школски узраст „Како развој детета стимулисати на прави начин“
(набавка број 404-118-/2020-4)(02.10.2020. године)
- Извештај о стручној оцени понуда
- Образац понуде