Стратешки документи

СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ

- Програм развоја туризма општине Бабушница 2022.-2025.
- Локални акциони план за родну равноправност у општини Бабушница за период 2021.-2024. године
- Локални акциони план запошљавања општине Бабушница 2021-2023.године
- Одлука о доношењу плана енергетске ефикасности општине Бабушница за период од 2021.-2023. године
   - План енергетске ефикасности општине Бабушница за период од 2021. до 2023. године
- Нацрт - Локални акциони план за родну равноправност за 2021.- 2024. годину
- Локални акциони план запошљвања општине Бабушница за 2019. годину
- Стратешки план развоја социјалне заштите општине Бабушница за период 2018-2022. године
- Стратегија  локалног одрживог економског развоја општине Бабушница 2010-2020. године
- Локални акциони план за младе 2017 - 2021 општина Бабушница
- Акциони план за остваривање родне равноправности 2016-2018
- Локални план управљања отпадом општине Бабушница 2010-2020
- Програм енергетске ефикасности општине Бабушница за период од 2017. до 2020. године
- Стратегија развоја спорта општине Бабушница за период 2016-2018. године