Стратешки документи

СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ

- Локални акциони план запошљвања општине Бабушница за 2019. годину
- Стратешки план развоја социјалне заштите општине Бабушница за период 2018-2022. године
- Стратегија  локалног одрживог економског развоја општине Бабушница 2010-2020. године
- Локални акциони план за младе 2017 - 2021 општина Бабушница
- Акциони план за остваривање родне равноправности 2016-2018
- Локални план управљања отпадом општине Бабушница 2010-2020
- Програм енергетске ефикасности општине Бабушница за период од 2017. до 2020. године
- Стратегија развоја спорта општине Бабушница за период 2016-2018. године