КОНКУРСИ И ОГЛАСИ

 

2019

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање посебних програма из области спорта на територији општине Бабушница у 2019. години (03.06.2019.)
- Образац предлога програма за учешће на јавном конкурсу
- Образац финансијког буџета

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2019. ГОДИНИ
(31.05.2019.)
- Пријава за спровођење јавног рада ЛАПЗ Бабушница

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2019. ГОДИНИ
(31.05.2019.)
-Захтев за учешће у програму стручна пракса 2019.

Јавни позив за доделу новчане помоћи ученицима и студентима са територије општине Бабушница (27.05.2019)

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У 2019. ГОДИНИ (05.02.2019. године)
- Образац пријаве


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2019. ГОДИНУ
(05.02.2019. године)
- Конкурсна документација
- Одлука о приоритетним областима од јавног интереса општине Бабушница за 2019. годину у којима ће се подстицати пројекти од јавног интереса које реализују удружења
Прелиминарна листа изабраних пројеката на јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Бабушница за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2019. годину (15.03.2019. године)
- Измена Прелиминарне листе изабраних пројеката на јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Бабушница за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2019. годину (22.03.2019. године)

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма из области спорта на територији општине Бабушница у 2019. години (25.01.2019. године)

- Образац финансијког буџета
- Образац предлога програма


АРХИВА