Филтер
 • Одржана седница општинског већа

  На данашњој седници Општинског већа општине Бабушница, Веће је прихватило Нацрт Одлуке о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији општине Бабушница; и Нацрт Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Бабушница. У односу на досадашње зонирање на територији општине Бабушница, измена се односи на поједине делове, јер су због побољшања инфраструктуре прешли из једне у другу зону. Што се тиче цене квадрата за опорезивање стамбених објеката (станова и кућа) нема измена, и цене остају на досадашњем нивоу и за наредну 2015. годину.

  ...
 • Одржана седница општинског Већа

  На данашњој седници Општинског Већа којом је председавао председник општине Бабушница Саша Стаменковић, чланови већа прихватили су Шестомесечни извештај о пословању општине Бабушница за период јануар-јун 2014. године, према коме је остварење прихода за овај период 42%, а извршење расхода 31%. У овом периоду према извештају остварен је укупни приход од 174.572.849 динара, док извршени расход износи 126.962.655 динара, што даје суфицит од 47.610.194 динара. Према подацима из шестомесечног извештаја нема одступања од планираних и извршених средстава. Општинско веће на данашњој седници дало је сагласност на измене и допуне Финансијског плана председника општине и Општинског већа, и измене Финансијског плана Скупштине општине и Дома културе Бабушница. Веће је прихватило предлог Закључка о изради Елабората превентивних радова за спровођење одбране од поплава на територији општине

  ...
 • Одржана седница општинског Већа

  На данашњој седници Општинског већа општине Бабушнице, чланови већа усвојили су  Завршни рачун Буџета општине Бабушница за 2013. годину,  као и Ребаланс буџета општине Бабушница за текућу годину о чему ће се изјаснити одборници СО Бабушница на сутрашњој седници. Ово је четврти овогодишњи ребаланс којим је Буџет општине за 2014. годину увећан за 660.000 динара и сада износи 418.765.000 динара. Разлог овог ребаланса је учешће општине Бабушница у реализацији пројекта ЕXCHANGE 4, као и распоред суфицита исказаног према Завршном рачуну за 2013. годину. Веће је прихватило и Нацрт Одлуке о успосатављању сарадње између општине Бабушница и општине Росоман из Републике Македоније, као и Измене и допуне Програма пословања Дирекције за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница за 2014. годину, које су  условљене ребалансом

  ...
 • Одржана седница општинског већа

  Данас је одржана седница општинског већа којом  је председавао председник општине Бабушница Саша Стаменковић.На данашњој седници чланови већа су разматрали и усвојили  извештаје о раду и програме рада у текућој години  Општинске управе, Дирекције за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине, Туристичке организације, Дома културе, Народне библиотеке, Црвеног крста, Центра за социјални рад као и Јавно комуналног предузећа „Регионална депонија“ Пирот. Општинско веће је разматрало и усвојило  и предлог одлуке о ребалансу буџета за 2014. годину, као и друга питања из своје надлежности. 

 • Одржана седница општинског већа

  На данас одржаној седници Општинског Већа општине Бабушница, којом је председавао председник општине Саша Стаменковић веће је усвојило  закључак о куповини три аутобуса за превоз путника на територији општине Бабушница, као и нацрт плана пословања Јавно комуналног предузећа „ Регионална депонија Пирот“.

  Веће је прихватило нацрт одлуке о ангажовању ревизора за завршни рачун Буџета општине Бабушница за 2013. годину. Прихватило програм рада Историјског архива са финансијским планом за текућу годину, и дало сагласност на употребу имена општине Бабушница новооснованом Савезу спортова ради регистрације код Агенције за привредне регистре.

  Одржана седница општинског већа општине Бабушница

  Данас је одржана седница Општинског већа општине Бабушница којом је председавао председник општине Саша Стаменковић. Веће је прихватило Нацрт одлуке о Плану генералне регулације Бабушнице, као и одлуку о братимљењу и успостављању сарадње између општине Бабушница и општине Росоман из Републике Македоније. Један од разлога за одлуку о братимљењу је што преко 60% становника општине Росоман директно води порекло са простора општине Бабушница. Веће је разматрало и прихватило заједничко учешће са општинама пиротског округа на реализацији пројекта „Систем за сакупљање споредних животињских производа“ чији носилац би била општина Димитровград. Пројектом, који би финансирала Влада Норвешке, предвиђена је изградња неке врсте регионалне депоније за угинуле животиње у општини Димитровград.  Чланови већа прихватили су и Нацрт Одлуке о усвајању годишњег Програма заштите,

  ...
 • Одржана седница Савета за здравље општине Бабушница

  Јуче је одржана седница Савета за здравље општине Бабушница на којој је разматран тромесечни извештај саветника за заштиту пацијената. У протеклом периоду, како стоји у извештају, саветнику за заштиту права општине Бабушница поднет је један приговор, а велики број грађана се обраћао саветнику за информације о правима пацијената као и о начину њиховог остварења. На јучерашњој седници разматрана је и иницијатива Удружења „Лужница моја кућа“  да се  побољша и унапреди рад лабораторије Дома здравља Бабушница, како би се пацијентима пружио максимум услуга које су предвиђене Правилником о номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу. Савет за здравље општине Бабушница донео је закључак да је потребно што пре унапредити рад лабораторије у Дому здравља и да је потребно да

  ...
 • Одржана седница скупштине општине

   
  Јуче је одржана седница Скупштине општине Бабушница којом је председавао Дејан Лазаревић. 
  Одборницу су на седници усвојили предлоге одлука о образовању Народне кухиње у Бабушници, као и ребаланс буџета за текућу годину. Ребалансом буџета опредељена су средства у износу од око четири ипо милиона динара за наставак радова на изградњи спортске хале. За помоћ за избегла и интерно расељена лица, ребалансом буџета, предвиђена су средства у износу од два ипо милиона динара.
  На јучерашњој седници је усвојен и предлог закључка о набавци три аутобуса за потребе превоза путника на територији општине Бабушница.
  Такође су усвојени програми
  ...
 • Одржана седница СО Бабушница

  На данашњој седници Скупштине општине Бабушница одборници локалног парламента усвојили су извештаје о раду за 2014. годину Дирекције за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Центра за социјални рад и Црвеног крста, као и годишњи извештај Савета за здравље општине Бабушница. Уз предлоге одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта, и критеријумима и мерилима за уговарање висине доприноса за уређивање грађевинског земљишта на подручју насеља Бабушница у поступку легализације објеката, скупштина је усвојила и нацрт одлуке о давању аутобуса на коришћење Јавном комуналном предузећу „Комуналац“, као и нацрте  одлука о изменама и допунама Буџета општине Бабушница за 2015. годину, оизменама одлуке о саветнику за заштиту права пацијената на територији општине Бабушница, и измени одлуке о

  ...
 • Одржана седница СО Бабушница

  Данас је одржана седница СО Бабушница којом је председавао председник Дејан Лазаревић. Усвојен је Деветомесечни извештај о извршењу буџета општине Бабушница, за период јануар-септембар 2014. године, као и предлози Одлука о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији општине; и утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Бабушница. Скупштина је усвојила предлог Одлуке о Општинском правобранилаштву, предлог одлуке о процени угрожености од елементарних непогода и других несрећа, као и Предлог измене одлуке о коришћењу службених возила. Усвојен је и предлог решења о образовању интерресорне комисије за процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком деци и ученицима, а донета су и решења о именовању чланова Школских одбора ОШ „Светозар

  ...
 • Одржано Окружно такмичење из Географије

  У ОШ „Свети Сава“ у Пироту, јуче је одржано Окружно такмичење из Географије за ученике основних школа. У такмичењу ученика седмог разреда три ученика наше општине изборила су пласман на Републичко такмичење. Пласман на Републичко такмичење избориле су Анастасија Костић и Катарина Адамовић из ОШ Деспот Стефан Лазаревић наставника-ментора Славољуба Миладиновића, које су пласмане избориле са по 91 бодом, и Александар Цветков из ОШ Братсво из Звонца наставника-ментора Игора Ракића, који је са 90 бодова изборио пласман на Републичко такмичење.  

 • Окружна смотра рецитатора за основце

  Окружна смотра рецитатора за ученике основних школа одржава се сутра у Димитровграду. На овом такмичењу учествоваће осам ученика основних школа са територије општине Бабушница који су били најбољи на недавном општинском такмичењу. У категорији млађег узраста нашу општину на Окружној смотри рецитатора представљаће Сања Видановић, Ива Митић, Ива Аранђеловић из ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ и Милан Стојановић из ОШ „Добринка Богдановић“ из Стрелца, док је резерва Марко Маринков. У категорији старијег узрата на сутрашњој смотри наступиће Павле Николов, Бранка Тодоровић, Невена Јовановић и Јована Лазаревић, а резерва је Лука Пејчић.

 • Окружно такмичење из српског језика и хемије

  Прошлог викенда у основној школи „Вук Каџић“ у Пироту одржана су окружна такмичења из српског језика и хемије. На такмичењу из хемије учествовало је двадесетак ученика основних школа са територије Пиротског округа, који су полагали тест знања. Петеоро ученика, међу којима је и Александар Николић, ученик седмог разреда основне школе „Деспот Стефан Лазаревић“,квалификовало се за вежбе. Александар Николић је у укупном поретку зазео треће место. На окружном такмичењу из српског језика, познатијем као „Књижевна олимпијада“ учествовали су учениции осмог разреда основне школе „Деспот Стефан Лазаревић“. Прво место на такмичењу освојиле су Катарина Адамовић и Анастасија Костић, друго

  ...
 • Окружно такмичење у стоном тенису

  У оквиру школског спорта, сутра се у Димитровграду одржава Окружно такмичење у стоном тенису за ученике основних и средњих школа. На овом такмичењу бабушнички школски спорт представљаће ученици Гимназије „Вук Караџић“ и Техничке школе наступима у појединачној и екипној конкуренцији. ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“, која је ранијих година у стоном тенису бележила одличне резултате и пласмане на Републичка такмичења, ове године неће имати представнике ни у појединачној, а ни у екипној конкуренцији. Републичко такмичење у стоном тенису биће одржано 19. новембра у Трстенику, а право наступа избориће победници у појединачним и екипним такмичењима на сутрашњем Окружном

  ...
 • Окружно такмичење у стоном тенису за ученике основних и средњих школа

  Данас је у Димитровграду одржано Окружно такмичење у стоном тенису за ученике основних и средњих школа. У такмичењу средњошколаца, у женској појединачној конкуренцији прво место освојила је Анђела Огњановић ученица Техничке школе из Бабушнице. Она је у финалу резултатом 2:0 победила Невену Јовановић из пиротске Гимназије. Освајањем првог места Анђела Огњановић пласирала се  на Републичко такмичење. Прво место и пласман на Републичко такмичење, остварила је и женска екипа Гимназије „Вук Караџић“ Бабушница. Бабушничке гимназијалке победиле су у финалу екипу пиротске Гимназије резултатом 2:0.  У појединачној конкуренцији средњошколаца, Младен Костадиновић ученик Гимназије „Вук Караџић“ из Бабушнице освојио је друго место. Бољи од њега резултатом 2:0 у финалу био је Стефан Јанаћковић ученик Техничке школе из Пирота.

  ...
 • Омладинци ФК Лужница

  У дербију другог кола Окружне омладинске лиге, омладинци ФК Лужница из Бабушнице одиграли су у суботу на свом терену нерешено 2:2 са омладинцима ФК Балкански из Димитровграда. Гости из Димитровграда повели су са 2:0, али су млади фудбалери Лужнице заиграли боље и до краја сусрета успели да изједначе и остану не поражени на свом терену.  

 • Омладинци ФК Лужница

  Омладинци ФК Лужница из Бабушнице победом су започели првенство Окружне омладинске лиге. Они су јуче у сусрету првог кола победили на свом терену вршњаке екипе Гњилан резултатом 3:0. У другом колу Окружне омладинске лиге, омладинци Лужнице гостују у недељу, 21. септембра у Пироту екипи Танаско Рајић.

 • Омладинци ФК Лужница

  Победом на свом терену резултатом 3:0 против екипе Владимир Дурковић из Пирота, омладинци ФК Лужница завршили су првенствену сезону у Окружној омладинској лиги у којој су освојили прво место и као награду добили пехар победника лиге.

 • Општинска смотра рецитатора

  Овогодишња општинска смотра рецитатора биће одржана у петак, 27. марта у сали Дома културе Бабушница. На овогодишњој смотри учествоваће ученици основних школа са територије општине Бабушница. Из сваког узраста биће изабрано шест кандидата, а стручна комисија оцењиваће избор песме, акцентацију, дикцију, остваривање мисаоних и емотивних садржаја песме, природност израза и сугестивност рецитовања. Окружна смотра рецитатора биће одржана највероватније у Бабушници почетком априла.

  19. март 2015.

 • Општинско веће

  На данашњој седници Општинског већа општине Бабушница којом је председавао председник општине Саша Стаменковић, чланови већа, прихватили су на основу Закона о пољопривредном земљишту и уз сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине Предлог Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Бабушница за 2015. годину. Општинско веће је на данашњој седници дало и сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у општинској Управи општине Бабушница, условљеног Правилником о поступку спровођенја обједињене процедуре и Матичним подручјима.

  ...