У згради Пиротсклог управног округа данас је одржан састанак начелника Пиротског округа Димитрија Видановића са представницима локалних самоуправа и начелницом водне инспекције Министарства пољопривреде Љиљаном Анђелић, у вези сарадње у осласти управљања водама у Републици Србији. На дневном реду састанка било је и доношење Оперативног плана за одбрану од поплава за воде другог реда, што је обавеза локалних самоуправа, и надзору над јавним предузећима која обављају послове сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода. На састанку је било речи и о сеоским водама, издавању водних аката, грађевинских и употребних дозвола. 

24. март 2015.