На данашњој седници Општинског већа општине Бабушница којом је председавао председник општине Саша Стаменковић, чланови већа, прихватили су на основу Закона о пољопривредном земљишту и уз сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине Предлог Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Бабушница за 2015. годину. Општинско веће је на данашњој седници дало и сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у општинској Управи општине Бабушница, условљеног Правилником о поступку спровођенја обједињене процедуре и Матичним подручјима.Веће је разматрало и друга пита из своје надлежности, а председник општине упознао је већнике са `неким од пројеката у чију реализацију би требало да се наредних дана укључи и општина Бабушница. Ради се о Пројекту „Повећање делотворности политике запошљавања према угроженим групама“ Националне службе за запошљавање, који се финансира из програма ИПА 2012, и „Воћарском инфоцентру“ који се реализује у оквиру Данског Програма подршке развоју воћарства на југу Србије „Fruits & Berries“. 

                             1. април 2015.