Погодака: 5621

 

ПОТВРЂЕНИ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ

- УП за кп. бр. 1082 КО Извор
- УП МХЕ Звонце -UP-3VI-18 (IZM-1VIII-18) август 2018. године
  Решење о исправци грешке у потврди МХЕ Звонце
- УП МХЕ Љуберађа

- УП МХЕ Звоначка бања

- УП Модра Стена
- УП МХЕ Ракита
- УП МХЕ Звонце
- УП МХЕ Грнчар