Izrađena projektno-tehnička dokumentacija za rekonstrukciju i dogradnju pijace sa pristupnim saobraćajnicama u Babušnici.

Opština Babušnica je uz finansijsku podršku Evropske unije i Vlade Švajcarske kompletirala projektno–tehničku dokumentaciju za rekonstrukciju i adaptaciju pijace. Tehničkom dokumentacijom predviđena je izgradnja nadstrešnice površine 300m2, objekta za prodaju mleka i mlečnih proizvoda površine 380m2, parking prostora, pristupne saobraćajnice, osvetljenje kao i montaža video nadzora.
Pijaca je jedino mesto gde opštinski proizvođači poljoprivrednih i mlečnih proizvoda mogu da plasiraju svoju robu te će rekonstrukcija ovog lokaliteta doprineti ekonomskom osnaživanju lokalnog stanovništva kroz uspostavljanje osnovnih uslova poslovanja.
Izrada projektno-tehničke dokumentacije je preduslov za adaptaciju i obezbeđivanje finansijske podrške za rekonstrukciju infrastrukturnih objekata. Ukupna vrednost projekta izrade projektno tehničke dokumentacije iznosi 10.625 evra, od čega su Evropska unija i Vlada Švajcarske preko Evropskog PROGRESa izdvojile 9.375 evra, a opština Babušnica 1.250 evra.

pijaca 1
14.01.2016