Штампа

EP

Општина Бабушница је започела израду два Плана детаљне регулације, чија се реализација финансира на начин да је део финансијских средстава обезбеђен је кроз сарадњу са Европским ПРОГРЕС-ом, а део из буџета општине Бабушница. Већи део активности пројекта преко програма Европски ПРОГРЕС финансирају Европска унија, Влада Швајцарске и Влада Републике Србије.

Процес израде плана започет је у септембру 2015. године, а реализоваће се у периоду од 15 месеци кроз следеће кораке, који су дефинисани Законом о планирању и изградњи:

 Дијаграм активности

Кроз отворени поступак израде урбанистичког плана који генерише интересе, циљ је:

-утицати на ширу планерску заједницу, 

-ускладити стручно знање са неформалним сазнањем и подацима који су укорењени у знању локалне заједнице,

-остварити дијалог локалних власти, доносиоца одлука, економских актера и појединаца, 

-постићи реално и квалитетно планско решење кроз препознавање потреба инвеститора – у смислу неопходних капацитета и прецизнијих намена простора,

-рано ускладити конфликтне предлоге и

-добити квалитетније информације о потребним условима организација и предузећа који издају услове за израду плана.

 

Детаљне информације о плановима можете погледати на следећим линковима:

План детаљне регулације “Пословно производни комплекс 4-1

План детаљне регулације „Постројење за пречишћавање отпадних вода Бабушница“

2011 План детаљне регулације.
Joomla 1.7 Templates