Чланци

Штампа

            На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“, број 62/2006, 65/2008- др.закон,41/2009, 112/2015 и 80/2017), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл.гласник РС“, број 16/2017 и 111/2017) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини(„Скупштински преглед општине Бабушница“, број4/2014),председник општинеБабушница је дана 07.02.2018. године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ БАБУШНИЦА

и расписује

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БАБУШНИЦА

Текст огласа можете преузети овде.
12. фебраур 2018. године

2011 www.babusnica.rs.
Joomla 1.7 Templates