На основу Одлуке о социјалној заштити општине Бабушница (''Скуштински преглед општине Бабушница'', број ( 9/11, 2/13, 17/13, 2/16 и 9/17) и Правилника о остваривању права из области социјалне заштите породице и деце и других облика материјалне помоћи број 110-1/2018-3 од 07.02.2018. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ
УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА
СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

 Текст јавног позива можете преузети овде.
            20. фебруар 2018. године