На основу члана 44.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,број 129/07, 83/14 и 101-2016-др. закон) члана 60. Статута општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“, број 3/08, 5/08, 5/13 и 13/13) и члана 3. Програма коришћења средстава намењених унапређењу безбедности саобраћаја на путевима општине Бабушница у 2018. години број 06-29-8/2018-3 од 30.03.2018. године), председница општине Бабушница, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ ДЕЧИЈИХ АУТО СЕДИШТА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ

Текст јавног позива можете преузети овде.
04.04.2018. године