Чланци

Штампа

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 60.Статута општине Бабушница(„ Скупштински преглед општине Бабушница“ број 3/2008, 5/08, 13/12 и 13/13),и Правилника о финансирању у области спорта општине Бабушница

ОПШТИНА БАБУШНИЦА

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за финансирање или суфинансирање посебнихпрограма из области спортана територији општине Бабушница у 2018. години.

Средства за посебне програме по овом конкурсу у износу до 1.300.000,00 динара обезбеђена су у буџету општине Бабушница.
Конкурс и конкурсну документацију можете преузети овде.

2011 www.babusnica.rs.
Joomla 1.7 Templates