ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

На основу члана 56. става 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 –др закон и 47/2018),члана 95, l02. и 103. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС", број 21/2016), члана 11, 12, 13, 14 и 15. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 95/2016),члана 81. Статута Општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“ број 3/08, 5/08, 5/13 и 13/13), члана 3. Одлуке о Општинском већу општине Бабушница(„Скупштински преглед општине Бабушница“ број4/08 и 2/14), члана 8. Пословника Општинског већа општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“ број7/10)и Правилника о организацији и систематизацији радних места у органима и службама општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“ број 28/16),

Oпштинско веће Општине Бабушница на седници од 05.09.2018.године

РАСПИСУЈЕ
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
на пет година

Текст целог конкурса можете преузети овде.
12.09.2018. године

2011 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА.
Joomla 1.7 Templates