ОГЛАСНА ТАБЛА

 

- Обавештење о припреми нацрта Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина (22.08.2019.)
Обавештење о донетом решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградња индустријског комплекса - електрана на биомасу (14.06.2019.)
- Јавни позив за учешће у изради нацрта Одлуке о изради првих измена и допуна Просторног плана општине Бабушница (27.05.2019)
- Јавни позив за доделу новчане помоћи ученицима и студентима са територије општине Бабушница (27.05.2019.)
- Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за локацију к.п. бр. 1082 КО Извор (објављено 09.05.2019. године)
- Урбанистички пројекат за локацију к.п. бр. 1082 КО Извор
- Јавни позив за учешће у изради нацрта Одлуке о утврђивању урбанистичких зона обавезног инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда
(објављено 08.05.2019. године)
- Јавна презентација и јавна расправа поводом Захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње индустријског комплекса – електрана на биомасу
(11.04.2019. године)
Јавни позив за учешће у изради нацрта Одлуке о сахрањивању, гробљима и погребној делатности на територији општине Бабушница
(11.04.2019. године)
- Јавне консултације за План управљања заштитом животне средине за пројекат појачаног одржавања државног пута IБ реда бр. 39 деоница БАБУШНИЦА-СВОЂЕ 
- План управљања животном средином за Главни пројекат појачаног одржавања за деоницу Бабушница-Свође српски енглески (23.03.2019. године)
Измена Прелиминарне листе изабраних пројеката на јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Бабушница за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2019. годину (22.03.2019. године)

- Прелиминарна листа изабраних пројеката на јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Бабушница за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2019. годину (објављено 15.03.2019. године)
- Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта к.п.бр. 1082 КО Извор (објављено 13.03.2019. године)
- Урбанистички пројекат к.п.бр. 1082 Ко Извор (објављено 13.03.3019. године)
- Позив за јавну презентацију прелиминарног пројектног решења за пројекат појачаног одржавања државног пута ИБ реда број 39 деоница :  (објављено 07.02.2019. године)
- Извештај о прелиминарном пројектном решењу ЛОТ 3 ИБ39 : Бабушница-Свође, KМ 25+851 - KМ 45+385 (објављено 07.02.2019. године)
Решење 465-9/2018-02 (објављено 07.02.2019. године)
Календар јавних конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката и програма удружења и других организација цивилног друштва из буџета општине Бабушница за 2019. годину (објављено 01.02.2019. године)
Позив на јавну расправу поводом нацрта предлога Статута општине Бабушница (објављено 19.12.2018. године)
Нацрт предлога Статута општине Бабушница (објављено 19.12.2018. године)
Решење о извршењу број:325-13/2018-02 од 29.11.2018. године (објављено 13.12.2018. године)