ОГЛАСНА ТАБЛА

 
Измена Прелиминарне листе изабраних пројеката на јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Бабушница за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2019. годину (22.03.2019. године)
- Прелиминарна листа изабраних пројеката на јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Бабушница за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2019. годину (објављено 15.03.2019. године)
- Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта к.п.бр. 1082 КО Извор (објављено 13.03.2019. године)
- Урбанистички пројекат к.п.бр. 1082 Ко Извор (објављено 13.03.3019. године)
- Позив за јавну презентацију прелиминарног пројектног решења за пројекат појачаног одржавања државног пута ИБ реда број 39 деоница :  (објављено 07.02.2019. године)
- Извештај о прелиминарном пројектном решењу ЛОТ 3 ИБ39 : Бабушница-Свође, KМ 25+851 - KМ 45+385 (објављено 07.02.2019. године)
Решење 465-9/2018-02 (објављено 07.02.2019. године)
Календар јавних конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката и програма удружења и других организација цивилног друштва из буџета општине Бабушница за 2019. годину (објављено 01.02.2019. године)
Позив на јавну расправу поводом нацрта предлога Статута општине Бабушница (објављено 19.12.2018. године)
Нацрт предлога Статута општине Бабушница (објављено 19.12.2018. године)
Решење о извршењу број:325-13/2018-02 од 29.11.2018. године (објављено 13.12.2018. године)