Погодака: 1998

У циљу заштите права пацијената а на основу Закона о правима пацијената (,,Службени гласник РС“ бр.45/13) у јединици локалне самоуправе општине Бабушница за саветника за заштиту права пацијената постављена је Далиборка Спасић дипл. правник из Бабушнице.
Саветник пацијената 
- поступа по поднетом приговору и
- даје потребне савете и информације о правима пацијената, 
и то, на територији локалне самоуправе на којој се налази облик здравствене службе на коју се приговор односи, а по приговору на ускраћивање неког од права из области здравствене заштите.
Права по којима поступа саветник пацијената дефинисана су Законом о правима пацијената:
- право на доступност здравствене заштите
- право на информације
- право на превентивне мере
- право на квалитет пружања здравствене услуге
- право на безбедност пацијената
- право на обавештење
- право на слободан избор
- право на друго сртучно мишљење
- право на приватност и поверљивост
- право на пристанак
- право на увид у медицинску документацију
- право на поверљивост података о здравственом стању пацијента
- право пацијената који учествује у медицинском истраживању
- права детета у стационарним здравственим установама
- право пацијената да на сопствену одговорност напусти стационарну установу
- право на олакшавање патњи и бола
- право на поштовање пацијентовог времена
- право на приговор
- право на накнаду штете
Приговор може поднети:
- пацијент,
- његов законски заступник (родитељ, усвојитељ или старатељ),
писмено или усмено на записник.
Саветнику за заштиту права пацијената можете се обратити у згради Општинске управе општине Бабушница у ул. Ратка Павловић бр. 1, на другом спрату у канцеларији бр 41 или на телефон 385-112 и 064/102 00 67 или путем mejla Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.