Јуче је одржана седница Савета за здравље општине Бабушница на којој је разматран тромесечни извештај саветника за заштиту пацијената. У протеклом периоду, како стоји у извештају, саветнику за заштиту права општине Бабушница поднет је један приговор, а велики број грађана се обраћао саветнику за информације о правима пацијената као и о начину њиховог остварења. На јучерашњој седници разматрана је и иницијатива Удружења „Лужница моја кућа“  да се  побољша и унапреди рад лабораторије Дома здравља Бабушница, како би се пацијентима пружио максимум услуга које су предвиђене Правилником о номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу. Савет за здравље општине Бабушница донео је закључак да је потребно што пре унапредити рад лабораторије у Дому здравља и да је потребно да се у томе укључе сви актери које на то закон обавезује.