Министарство регионалног развоја и локалне управе  донело је одлуку о распореду и коришћењу средстава за подршку развоја пословних зона и унапређење других инфраструктурних капацитета у циљу привлачења инвестиција. Одлуком министарства општина, у општини Бабушница биће финасиран пројекат изградње и санације путне инфраструктуре до индустријске зоне у северозападном делу Бабушнице. Министарство ће у реализацији овог пројекта учествовати са 17 ипо милиона динара, док ће општина Бабушница издвојити два милиона динара. Након спроведених поступака јавних набавки Министарство регионалног развоја и локалне самоуправре ће са општином Бабушница закључити уговоре за реализацију овог пројекта.