Данас је одржана седница Општинског већа општине Бабушница којом је председавао председник општине Саша Стаменковић. Веће је прихватило Нацрт одлуке о Плану генералне регулације Бабушнице, као и одлуку о братимљењу и успостављању сарадње између општине Бабушница и општине Росоман из Републике Македоније. Један од разлога за одлуку о братимљењу је што преко 60% становника општине Росоман директно води порекло са простора општине Бабушница. Веће је разматрало и прихватило заједничко учешће са општинама пиротског округа на реализацији пројекта „Систем за сакупљање споредних животињских производа“ чији носилац би била општина Димитровград. Пројектом, који би финансирала Влада Норвешке, предвиђена је изградња неке врсте регионалне депоније за угинуле животиње у општини Димитровград.  Чланови већа прихватили су и Нацрт Одлуке о усвајању годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Бабушница за 2014. годину, и разматрали извештај о реализацији Акције чишћења јавних површина на територији општине Бабушница 24. априла поводом Дана планете земље. Истакнуто је да је у акцији учествовало 282 волонтера и да је прикупљена значајна количина отпада, те да је акција у потпуности успела. Поред овога Веће је разматрало и дуга питања из своје надлежности.