Изборна комисија општине Бабушница

2023

- Одлука о потврђивању мандата одборника
Решење о утврђивању накнаде за рад чланова и заменика чланова Изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу, на спровођењу поновљеног гласања на изборима за народне посланике Републике Србије, одржаним 30. децембра 2024. године
Решење о утврђивању накнаде за рад председника, чланова и секретара Изборне комисије општине Бабушница у сталном саставу и њиховим заменицима, на спровођењу поновљеног гласања на изборима за народне посланике Републике Србије, одржаним 30. децембра 2024. године
Решење о трошковима превоза изборног материјала за спровођење поновљеног гласања на изборима за народне посланике Републике Србије, одржаним 30. децембра 2024. године
Одлука о висини накнаде за учешће у раду на седницама и другим накнадама у вези са радом Изборне комисије општине Бабушница
Одлука о накнадама за рад чланова и заменика чланова бирачких одбора у проширеном саставу предложених испред подносиоца проглашење изборне листе за избор одборника Скупштине општине Бабушница
Одлука о обрасцу уверења о избору за одборника Скупштине општине Бабушница
Решење о додељивању мандата кандидатима за одборнике Скупштине општине Бабушница
- Укупни извештај о резултатима избора за одборнике Скупштине општине Бабушница
- Одлука о утврђивању прелиминарних резултата избора за одборнике Скупштине општине Бабушница који су одржани 17. децембра 2023. године, са поновљеним гласањем одржаним 30. децембра 2023. године
- Решење о поништавању гласања на бирачком месту 28 (за избор за одборнике Скупштине општине)
- Решење о поништавању гласања на бирачком месту 24 (за избор за одборнике Скупштине општине)
- Решење којим се констатује да се на бирачком месту не могу утврдити резултати гласања на бирачком месту 28 (за избор за одборнике Скупштине општине)
- Решење којим се констатује да се на бирачком месту не могу утврдити резултати гласања на бирачком месту 24 (за избор за одборнике Скупштине општине)
- Решење којим се констатује да се на бирачком месту не могу утврдити резултати гласања на бирачком месту 28 (за избор за народне посланике)
- Решење о поништавању гласања на бирачком месту 24 (за избор за народне посланике)
- Одлука о утврђивању прелиминарних резултата избора за одборнике Скупштине општине Бабушница 
- Решење о одбацивању приговора подносиоца изборне листе Народни покрет Србије- Бабушница против насиља
Решење о одбацивању предлога за именовање члана/заменика члана бирачког одбора
Решења о измени решења о именовању члана / заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу
Решења о измени решења о именовању члана / заменика члана бирачког одбора у сталном саставу
- Решење о изменама Решења о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у сталном саставу за БМ 22 (013-10-126-1/2023-2)
- Решење о одбијању предлога за именовање члана бирачког одбора у сталном саставу за БМ 20 (013-10-124-1/2023-2)
- Решење о одбијању предлога за именовање члана бирачког одбора у сталном саставу за БМ 13 (број 013-10-116-1/2023-2)
- Решење о изменама Решења о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у сталном саставу за БМ 4 (број 013-10-108-1/2023-2)
- Решење о одбијању предлога за именовање чланова заменика чланова бирачких одбора у проширеном саставу за БМ 38 (број 013-10-101-1/2023-2)
- Решење о измени Решења о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у проширеном саставу за БМ 37 (број 013-100-1/2023-2)
- Записник са 38. седнице Изборне комисије општине Бабушница
Одлука о измени Одлуке о утврђивању боје гласачких листића, контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, врећа за паковање изборног материјала и сигурносних затворница за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Бабушница, расписаним за 17. децембар 2023. године
Одлука о утврђивању броја гласачких листића који ће се штампати и одређивању штампарије за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за избор одборника Скупштине општине Бабушница на изборима расписаним за 17. децембар 2023. године
Решење о именовању члана и заменика члана Изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу у посебан састав за спровођење избора за народне посланике Републике Србије, расписаних за 17. децембар 2023. године - Народна странка - сигуран избор, озбиљни људи - Вук Јеремић, Др Санда Рашковић Ивић, Синиша Ковачевић, Владимир Гајић, Марина Липовац Танасковић
- Решења о исправци Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачких одбора у проширеном саставу
- Решење о именовању члана и заменика члана Изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу у посебан састав за спровођење избора за народне посланике Републике Србије, расписаних за 17. децембар 2023. године - Српска радикална странка
-Решење о именовању члана и заменика члана Изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу у посебан састав за спровођење избора за народне посланике Републике Србије, расписаних за 17. децембар 2023. године - Доста је било-Социјалдемократска странка - Отете бебе-Добро јутро Србијо
- Решења о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у сталном саставу
- Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачких одбора у проширеном саставу
Одлука о давању овлашћења председнику Изборне комисије Бабушница за доношење решења о промени члана односно заменика члана бирачких одбора у сталном и проширеном саставу
-Решење о именовању члана и заменика члана Изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу у посебан састав за спровођење избора за народне посланике Републике Србије, расписаних за 17. децембар 2023. године - Србија против насиља- Мирослав Мики Алексић-Мариника Тепић 
Решење о именовању члана и заменика члана Изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу у посебан састав за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Бабушница, расписаних за 17. децембар 2023. године - Народни покрет Србије-Бабушница против насиља
- Записник са 36. седнице Изборне комисије општине Бабушница
Решење о поништењу решења о именовању члана и заменика члана Изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу - заједно за будућност и развој - Изборна листа Усаме Зукорлић - Уједињени за правду
- Записник са 35. седнице Изборне комисије општине Бабушница
Решење о одбацивању предлога за именовање члана и заменика члана Изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу - СДА Санџак - др Сулејман Угљанин
Одлука о обрасцу гласачког листића, контролног листа и потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места на изборима за одборнике Скупштине општине Бабушница, расписаних за 17. децембар 2023. године
Одлука о укупном броју бирача на подручју општине Бабушница за изборе за одборнике Скупштине општине Бабушница, расписаним за 17. децембар 2023. године
Записник са 34. седнице Изборне комисије општине Бабушница
Решење о именовању члана и заменика члана Изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу у посебан састав за спровођење избора за народне посланике Републике Србије, расписаних за 17. децембар 2023. године - Александар Вучић- Србија не сме да стане
Одлука о утврђивању збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Бабушница
Решење о именовању члана и заменика члана Изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу у посебан састав за спровођење избора за народне посланике Републике Србије, расписаних за 17. децембар 2023. године - Руска странка - Слободан Николић
Решење о именовању члана и заменика члана Изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу у посебан састав за спровођење избора за народне посланике Републике Србије, расписаних за 17. децембар 2023. године - Заједно за будућност и развој - Коалиција за мир и толеранцију
- Записник са 33. седнице Изборне комисије општине Бабушница
Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Бабушница - Демократска странка - Бабушница против насиљаДемократска странка - Бабушница против насиља
Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Бабушница - Народни покрет Србије - Бабушница против насиља
Информација о броју оверених изјава бирача који су својим потписом подржали изборну листу кандидата за одборнике Скупштине општине Бабушница Демократска странка – Бабушница против насиља
Решење о испуњењу услова за одређивање члана и заменика члана, представника подносиоца изборне листе у проширеном саставу Изборне комисије општине Бабушница за изборну листу Демократска странка – Бабушница против насиља
Решење о проглашењу изборне листе Демократска странка - Бабушница против насиља
Информација о броју оверених изјава бирача који су својим потписом подржали изборну листу кандидата за одборнике Скупштине општине Бабушница Народни покрет Србије– Бабушница против насиља
Решење о испуњењу услова за одређивање члана и заменика члана, представника подносиоца изборне листе у проширеном саставу Изборне комисије општине Бабушница за изборну листу Народни покрет Србије – Бабушница против насиља
Решење о проглашењу изборне листе Народни покрет Србије - Бабушница против насиља
- Записник са 32. седнице Изборне комисије општине Бабушница
Закључак о отклањању недостатака - Коалиција Народни покрет Србије - Бабушница против насиља
Закључак о отклањању недостатака - Демократска странка
Записник са 31. седнице Изборне комисије општине Бабушница
- Закључак о отклањању недостатака - Коалиција Србија против насиља - Бабушница против насиља
- Решење о именовању члана и заменика члана Изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу Коалиција Нова демократска странка Србије - Покрет обнове краљевине Србије
- Решење о именовању члана и заменика члана Изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу Милица Ђурђевић Стаменковски - Бошко Обрадовић - Национално окупљање - државотворна снага
- Записник са 30. седнице Изборне комисије општине Бабушница
Одлука о обрасцима за подношење пријава за посматрање рада органа за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Бабушница, расписаних за 17. децембар 2023. године
- Пријава домаћег посматрача
- Списак представника домаћих посматрача
- Пријава страног посматрача
- Списак представника страних посматрача
Одлука о обрасцима за утврђивање резултата гласања на изборима за одборнике Скупштине општине Бабушница, расписаних за 17. децембар 2023. године
Одлука о обрасцима записника о примопредаји изборног материјала за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Бабушница, расписаних за 17. децембар 2023. године
- Записник са 29. седнице Изборне комисије општине Бабушница
Решење којим се констатује именовање члана и заменика члана проширеног састава Изборне комисије општине Бабушница Ивица Дачић - премијер СрбијеРешење којим се констатује именовање члана и заменика члана проширеног састава Изборне комисије општине Бабушница Ивица Дачић - премијер Србије
Решење о именовању члана и заменика члана Изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу Ивица Дачић - премијер Србије
-Одлука о утврђивању боје гласачких листића, контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, врећа за паковање изборног материјала и сигурносних затворница за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Бабушница, расписаним за 17. децембар 2023. године
Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад и другим накнадама члановима Изборне комисије општине Бабушница
Записник са 28. седнице Изборне комисије општине Бабушница
- Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Бабушница - Ивица Дачић - премијер Србије, Горан Димитријевић - председник општине, СПС, СДПС, ДПБ

- Решење о испуњењу услова за одређивање члана и заменика члана, представника подносиоца изборне листе у проширеном саставу Изборне комисије општине Бабушница Ивица Дачић - премијер Србије, Горан Димитријевић - председник општине, СПС, СДПС, ДПБ

- Решење о проглашењу Изборне листе Ивица Дачић - премијер Србије, Горан Димитријевић - председник општине, СПС, СДПС, ДПБ

- Информација о броју оверених изјава бирача који су својим потписом подржали Изборну листу кандидата за одборника Скупштине општине Бабушница Ивица Дачић - премијер Србије, Горан Димитријевић - председник општине, СПС, СДПС, ДПБ

Записник са 27. седнице Изборне комисије општине Бабушница
Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине Бабушница, расписаних за 17. децембар 2023. године
Одлука о одређивању бирачких места на територији општине Бабушница за гласање на изборима за народне посланике и изборима за одборнике Скупштине општине Бабушница расписаним за 17. децембар 2023. године
Записник са 26. седнице Изборне комисије општине Бабушница
Записник са 25. седнице Изборне комисије општине Бабушница
- Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Бабушница - Александар Вучић - Бабушница не сме да стане

- Решење о испуњењу услова за одређивање члана и заменика члана, представника подносиоца изборне листе у проширеном саставу Изборне комисије општине Бабушница

Решење о проглашењу Изборне листе Александар Вучић - Бабушница не сме да стане
Информација о броју оверених изјава бирача који су својим потписом подржали Изборну листу кандидата за одборника Скупштине општине Бабушница Александар Вучић - Бабушница не сме да стане
- Записник са 24. седнице Изборне комисије општине Бабушница

Записник са 23. седнице Изборне комисије општине Бабушница
- Одлука о начину пријема изборних листа за избор одборника Скупштине општине Бабушница расписаних за 17. децембар 2023. године

Одлука о обрасцима за подношење изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Бабушница за изборе расписане за 17. децембар 2023. године
1. Образац ОСОБ-1/23 
2. Образац ОСОБ-2/23
3. Образац ОСОБ-3/23
4. Образац ОСОБ-4/23

2022

Решење о накнадама председнику,члановима и секретару Изборне Комисије општине Бабушница у сталном саставу и њиховим заменицима и члановима и заменицима чланова Изборне Комисије општине Бабушница у проширеном саставу и начелнику општинске управе за рад на пословима везаним за спровођење избора за председника Републике и народне посланике одржаним 3.априла 2022. године и на поновљеном гласању 16. априла 2022.године

-
Збирни извештај о резултатима гласања на изборима за народне посланике на бирачким местима на територији општине Бабушница
Решења о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у сталном саставу за координирано спровођење поновног гласања на изборима за народне посланике и изборима за председника Републике 16. априла 2022. године
 (Број 013-12-258/2022-4) (Број 013-12-237/2022-4)Решење о поништењу гласања на изборима за народне посланике одржаним 03.априла 2022. године
(Број 013-12-235/2022-4 ) (Број 013-12-218/2022-4) (Број 013-12-233/2022-4)Решење о изменама Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора - у проширеном саставу-
 (Број 013-12-232-1/2022-4)Решење о изменама Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора - у проширеном саставу-
 (Број 013-12-231/2022-4)Решење о изменама Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора - у проширеном саставу-
(Број 013-12-229/2022-4)Решење о изменама Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора - у проширеном саставу-
(Број 013-12-227/2022-4)Решење о изменама Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора - у проширеном саставу-
 (Број 013-12-225/2022-4)Решење о изменама Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора - у проширеном саставу-
 (Број 013-12-223/2022-4)Решење о изменама Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора - у проширеном саставу-
 (Број 013-12-221/2022-4)Решење о изменама Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора - у проширеном саставу-
Решење о измени Решења о именовању председника и чланова бирачких одбора и њихових заменика - у сталном саставу-

(Број 013-12-208-3/2022-4)Решење о измени Решења о именовању председника и чланова бирачких одбора и њихових заменика - у сталном саставу-
(Број 013-12-208-1/2022-4)Решење о измени Решења о именовању председника и чланова бирачких одбора и њихових заменика - у сталном саставу-
(Број 013-12-207-1/2022-4)
Решења о именовању председника и чланова бирачких одбора и њихових заменика у сталном саставу за координирано спровођење избора за народне посланике и избора за председника Републике расписаних за  3. април 2022. године
Записник са двадесет друге седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 28.04.2022. године

Записник са девете седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 22.03.2022. године
Записник са осме седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 19.03.2022. године

Записник са шесте седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 10.03.2022.године

Записник са четврте седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 26.02.2022. године
Записник са треће седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 25.02.2022. годинеЗаписник са друге седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 23.02.2022. годинеЗаписник са прве седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 18.02.2022. годинеРешење о одбацивању предлога за именовање чланова Бирачких одбора у сталном саставу СДПС
(Број 013-12-67/2022-4)Решење којим се констатује да члан и заменик члана у проширеном саставу икоб постају члан и заменик члана посебног састава ИКОБА-а-Коалиција За Краљевину Србију-ДСС
(Број 013-12-35/2022-4) Решење о именовању члана и заменика члана изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу
 (Број 013-12-163/2022-4)Решење о именовању члана и заменика члана изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу
 (Број 013-12-156/2022-4)Решење о именовању члана и заменика члана изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу
(Број 013-12-63/2022-4)Решење о именовању члана и заменика члана изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу
(Број 013-12-34/2022-4) Решење о именовању члана и заменика члана изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу
(Број 013-12-25/2022-4)Решење о именовању члана и заменика члана изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу
(Број 013-12-23/2022-4)
Решење о именовању члана и заменика члана изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу

(Број 013-12-12-1/2022-4)Решење о именовању члана и заменика члана изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу
 (Број 013-12-8/2022-4) 
Пословник изборне комисије општине Бабушница