Изборна комисија општине Бабушница

Решење о накнадама председнику,члановима и секретару Изборне Комисије општине Бабушница у сталном саставу и њиховим заменицима,члановима и заменицима чланова Изборне Комисије општине Бабушница у проширеном саставу и начелнику општинске управе за рад на пословима везаним за спровођење избора за народне посланике и председника Републике на поновљеном гласању 16. априла 2022.године

Решење о накнадама председнику,члановима и секретару Изборне Комисије општине Бабушница у сталном саставу и њиховим заменицима и члановима и заменицима чланова Изборне Комисије општине Бабушница у проширеном саставу и начелнику општинске управе за рад на пословима везаним за спровођење избора за председника Републике и народне посланике одржаним 3.априла 2022. године и на поновљеном гласању 16. априла 2022.године


Одлука о накнадама председнику,члановима и секретару Изборне Комисије општине Бабушница у сталном саставу и њиховим заменицима и члановима и заменицима чланова Изборне Комисије општине Бабушница у проширеном саставу за рад на пословима везаним за спровођење избора за председника Републике и народне посланике одржаним 3.априла 2022. године и на поновљеном гласању 16. априла 2022.године


- Збирни извештај о резултатима гласања на изборима за председника Републике на бирачким местима на територији општине Бабушница
- Збирни извештај о резултатима гласања на изборима за народне посланике на бирачким местима на територији општине Бабушница

Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за координирано спровођење поновног гласања на изборима за народне посланике и изборима за председника Републике 16. априла 2022. године

Решења о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у сталном саставу за координирано спровођење поновног гласања на изборима за народне посланике и изборима за председника Републике 16. априла 2022. године

Решење о трошковима превоза изборног материјала за избор народних посланика и председника Републике на територији општине Бабушница за изборе одржане 03. априла 2022. године и поновно гласање 16. априла 2022. године
 (Број 013-12-258/2022-4)
Решење о поништењу гласања на изборима за председника Републике одржаним 03.априла 2022. године
 (Број 013-12-237/2022-4)
Решење о поништењу гласања на изборима за народне посланике одржаним 03.априла 2022. године (Број 013-12-236/2022-4)
Решење о исправљању записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања за избор председника Републике на бирачком месту број 33 (Број 013-12-235/2022-4 )

Одлука о давању овлашћења председнику Изборне комисије општине Бабушница за доношење Решења о промени члана односно заменика члана бирачких одбора у сталном и проширеном саставу
 (Број 013-12-218/2022-4)
Решење о изменама Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора - у проширеном саставу-
 (Број 013-12-233/2022-4)
Решење о изменама Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора - у проширеном саставу- (Број 013-12-232-2/2022-4)
Решење о изменама Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора - у проширеном саставу- (Број 013-12-232-1/2022-4)
Решење о изменама Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора - у проширеном саставу- (Број 013-12-232/2022-4)
Решење о изменама Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора - у проширеном саставу- (Број 013-12-231/2022-4)
Решење о изменама Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора - у проширеном саставу- (Број 013-12-230/2022-4)
Решење о изменама Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора - у проширеном саставу- (Број 013-12-229/2022-4)
Решење о изменама Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора - у проширеном саставу- (Број 013-12-228/2022-4)
Решење о изменама Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора - у проширеном саставу- (Број 013-12-227/2022-4)
Решење о изменама Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора - у проширеном саставу- (Број 013-12-226/2022-4)
Решење о изменама Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора - у проширеном саставу- (Број 013-12-225/2022-4)
Решење о изменама Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора - у проширеном саставу- (Број 013-12-224/2022-4)
Решење о изменама Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора - у проширеном саставу- (Број 013-12-223/2022-4)
Решење о изменама Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора - у проширеном саставу- (Број 013-12-222/2022-4)
Решење о изменама Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора - у проширеном саставу- (Број 013-12-221/2022-4)
Решење о изменама Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора - у проширеном саставу- (Број 013-12-219/2022-4)
Решење о измени Решења о именовању председника и чланова бирачких одбора и њихових заменика - у сталном саставу-
(Број 013-12-208-4/2022-4)
Решење о измени Решења о именовању председника и чланова бирачких одбора и њихових заменика - у сталном саставу- (Број 013-12-208-3/2022-4)
Решење о измени Решења о именовању председника и чланова бирачких одбора и њихових заменика - у сталном саставу- (Број 013-12-208-2/2022-4)
Решење о измени Решења о именовању председника и чланова бирачких одбора и њихових заменика - у сталном саставу- (Број 013-12-208-1/2022-4)
Решење о измени Решења о именовању председника и чланова бирачких одбора и њихових заменика - у сталном саставу- (Број 013-12-207-2/2022-4)
Решење о измени Решења о именовању председника и чланова бирачких одбора и њихових заменика - у сталном саставу- (Број 013-12-207-1/2022-4)
Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачких одбора у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне посланике и избора за председника Републике расписаних за  3. април 2022. године

Решења о именовању председника и чланова бирачких одбора и њихових заменика у сталном саставу за координирано спровођење избора за народне посланике и избора за председника Републике расписаних за  3. април 2022. године

Записник са двадесет друге седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 28.04.2022. године 
Записник са двадесет прве седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 26.04.2022. године
Записник са двадесете седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 13.04.2022. године
Записник са деветнаесте седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 13.04.2022. године
Записник са осамнаесте седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 13.04.2022. године
Записник са седамнаесте седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 13.04.2022. године
Записник са шеснаесте седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 11.04.2022. године
Записник са петнаесте седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 04.04.2022. године
Записник са четрнаесте седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 30.03.2022. године
Записник са тринаесте седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 30.03.2022. године
Записник са дванаесте седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 25.03.2022. године
Записник са једанаесте седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 24.03.2022. године
Записник са десете седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 23.03.2022. године
Записник са девете седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 22.03.2022. године

Записник са осме седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 19.03.2022. године 
Записник са седме седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 17.03.2022. године
Записник са шесте седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 10.03.2022.године

Записник са пете седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 01.03.2022. године

Записник са четврте седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 26.02.2022. године

Записник са треће седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 25.02.2022. године
Записник са друге седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 23.02.2022. године
Записник са прве седнице Изборне комисије општине Бабушница, одржане дана 18.02.2022. године
Решење о одбацивању предлога за именовање чланова Бирачких одбора у сталном саставу СДПС (Број 013-12-51/2022-4) 
Решење којим се констатује да члан и заменик члана у проширеном саставу ИКОБ постају члан и заменик члана посебног састава ИКОБА-а - Српска странка Заветници (Број 013-12-67/2022-4)
Решење којим се констатује да члан и заменик члана у проширеном саставу икоб постају члан и заменик члана посебног састава ИКОБА-а-Коалиција За Краљевину Србију-ДСС (Број 013-12-36/2022-4) 
Решење којим се констатује да члан и заменик члана у проширеном саставу ИКОБ постају члан и заменик члана посебног састава ИКОБ-а - Коалиција Александар Вучић-Заједно можемо све (Број 013-12-35/2022-4) 
Решење о именовању члана и заменика члана изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу (Број 013-12-164/2022-4)
Решење о одбацивању предлога изборне листе РУСКО МАЊИНСКИ САВЕЗ-МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ,ПАВЛЕ БИХАЛИ ГАВРИН, за именовање члана и заменика члана бирачких одбора у проширеном саставу (Број 013-12-163/2022-4)
Решење о именовању члана и заменика члана изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу (Број 013-12-157/2022-4)
Решење о именовању члана и заменика члана изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу (Број 013-12-156/2022-4)
Решење о именовању члана и заменика члана изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу (Број 013-12-64/2022-4)
Решење о именовању члана и заменика члана изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу (Број 013-12-63/2022-4)
Решење о именовању члана и заменика члана изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу (Број 013-12-62/2022-4)
Решење о именовању члана и заменика члана изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу (Број 013-12-34/2022-4) 
Решење о именовању члана и заменика члана изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу (Број 013-12-33/2022-4) 
Решење о именовању члана и заменика члана изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу (Број 013-12-25/2022-4)
Решење о именовању члана и заменика члана изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу (Број 013-12-24/2022-4)
Решење о именовању члана и заменика члана изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу (Број 013-12-23/2022-4)
Решење о одређивању лица задужених за објављивање докумената изборне комисије општине Бабушница

Решење о именовању члана и заменика члана изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу
(Број 013-12-15/2022-4)
Исправка решења (Број 013-12-12-1/2022-4)
Решење о именовању члана и заменика члана изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу (Број 013-12-12/2022-4) 
Решење о именовању члана и заменика члана изборне комисије општине Бабушница у проширеном саставу (Број 013-12-8/2022-4) 
Одлука о одређивању бирачких места на територији општине Бабушница за гласање на изборима за народне посланике Народне Скупштине, расписаним за 3. април 2022. године

Пословник изборне комисије општине Бабушница