Јуче је у Пироту одржана седница Савета Пиротског округа. Седници су присуствовали председници општина Пирот, Бабушница и Димитровград и заменик председника општине Бела Паланка. Једна од тема на седници Савета којом је председавао начелник Округа др Александар С. Ћирић била је иницијатива општине Димитровград да се успостави сарадња свих општина Округа око нешкодљивог уклањања споредних производа животињског порекла. На седници Савета је констатовано да су Програми ЕУ једини реални извор средстава, али да је потребно израдити студију изводљивости са планом управљања споредним производима животињског порекла. Да би се за овакав систем аплицирало, неопходно је да буде регионалног типа, да обухвата територије више општина. Представници свих општина су се сагласили да је иницијатива веома корисна, и у том смислу предложено је да општина Димитровград буде носилац пројекта, у сарадњи са суседним општинама округа и Еколошким центром "Станиште". Припремљена документација ће бити саставни део конкурсне документације за ИПА програме ЕУ.