Пријаве пореза на додату вредност –ПДВ, од 1. јула подносе се искључиво електронски, што је до сада било само опционо, објавила је на свом сајту Пореска управа Србије. У случају да у пријави постоје неисправности или математичке грешке добићете о томе обавештење у електронском облику. Пореска пријава ће се сматрати поднетом када у електронском облику добијете потврду о формалној исправности и математичкој тачности података и идентификациони број пријаве, наведено је на сајту Пореске управе. На сајту www.порескауправа.гов.рс је наведено и да је, како би се омогућио потпун прелазак на електронско подношење пријава, било неопходно да се у обрасцу додају одређена поља. Тако је, примера ради, делимично измењен део пријаве који се односи на податке о подносиоцу, док је део који се односи на податке од значаја за утврђивање пореске обавезе остао исти. Део пријаве у који се уносе подаци од значаја за утврђивање обавезе је остао неизмењен, изузев што се у случају постојања пореза за повраћај уписује ознака 1 (уместо садашњег заокруживања избора ДА), ако се опредељујете за повраћај, или се уписује ознака 0, ако се опредељујете за порески кредит за наредни период, наведено је на сајту Пореске управе. Пореска пријава за ПДВ и измењена пријава, може се поднети као јединствени запис исказан XМЛ језиком преко портала Пореске управе, или попуњавањем пријаве преко апликације на овом порталу.