До краја месеца јуна носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава у Србији могу подносити захтеве за остваривање права на Основне подстицаје у биљној производњи за 2014. годину. Уредбом Министарства пољопривреде и заштите животне средине Владе Србије, регистрованим пољопривредним газдинствима се исплаћује 6.000 динара по хектару обрадиве површине. Носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава захтеве за ове подстицаје могу поднети до 30. јуна текуће године у Управи за трезор филијале Пирот-Експозитура у Бабушници.