Због великог интересовања за актуелни позив за подршку пројектима који ће бити реализовани у сарадњи локалних самоуправа и организација цивилног друштва а који имају за циљ оснаживање рањивих друштвених група у југоисточној и југозападној Србији, Европски ПРОГРЕС продужио је рок за подношење предлога пројеката до петка 14. новембра, до 16 часова.
Због великог броја питања заинтересованих организација, из Еупрогреса нагласавају да је могуће партнерство организација цивилног друштва са нематичним општинама. Ово значи да организације цивилног друштва које су регистроване у једној од 34 општине које су обухваћене програмом Европски ПРОГРЕС могу ући у партнерство са било којом од ове 34 локалне самоуправе.
У програм Европски ПРОГРЕС су укључене следеће 34 локалне самоуправе медју којима је и опстина Бабусница.