На јучерашњој седници,  Општинско Веће општине Бабушница прихватило је Предлог Закључка о измени Закључка о новчаној помоћи ученицима, чиме су се стекли технички услови за спровођење Закључка општинског већа, са седнице одржане 23. јуна ове године, којим се ученицима са територије општине Бабушница који по први пут редовно уписују први разред  Гимназије и Техничке школе у Бабушници као стимулација за упис у средње школе у Бабушници месечно издваја стипендија од 3.000 динара за период од 10 месеци у школској 2014/2015. години. По том Закључку, редовним ученицима Гимназије и Техничке школе из удаљених села наше општине определиће се новчана средства за смештај у Дому ученика у Бабушници у износу од 1.248.00 динара месечно. Јучерашњим Закључком Веће је одлучило да се новчана средства за смештај у Дому ученика не исплаћују ученицима, већ да се збирно  пренесу на рачун школе која управља Домом.