У оквиру реализације пројекта „Чиста животна средина за бољи живот“ у оквиру програма Еxchange 4, сутра се у сали 2. Општине Бабушница одржава Форум на тему: Управљање чврстим отпадом-Разматрање проблема дивљих депонија на територијама општина Бабушница и Димитровград, са циљем унапређења животне средине. Циљеви Форума су презентовање стратегије правилног управљања чврстим отпадом, као и проналажење решења проблема дивљих депонија које се налазе на територији општна Бабушница и Димитровград. Пројекат „Чиста животна средина за бољи живот“ у оквиру програма Exchange 4 финансира се од стране Делегације Европске Уније.

28. јануар 2015.