Poreski obveznici koji žele da izbegnu plaćanje poreske kamate treba da do 17. februara tekuće godine uplate prvu ratu poreza na imovinu za 2015. godinu. Iako će rešenja o iznosu poreza na imovinu za ovu godinu stići kasnije, poreski obveznici bi na ime prve rate trebalo da uplate iznos u visini četvrtine prošlogodišnjeg poreza po rešenju koje su dobili, kažu u Lokalnoj poreskoj administraciji opštine Babušnica. 

5. februar 2015.