На основу решења стечајног судије  Привредног суда у Нишу, стечајни управник Фабрике глинених производа у Бабушници огласио је  продају имовине, ове некада успешне фабрике, путем јавног надметања. Предмет продаје је расходована производна опрема за израду предмета од опеке и печене глине, укључујући и инвентар који се налази у фабрици. Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 30.000 динара. Рок за откуп документације је 18. фебруар. Заинтересовани за откуп имовине Фабрике глинених производа у Бабушници дужни су да уплате и депозит у висини од 774.000 динара. Након уплате депозита, а најкасније до 20. фебруара, потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати поверенику Агенције за приватизацију попуњен образац пријаве за учешће на јавно надметање, доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције, као и потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита. Почетна цена целокупне имовине која се продаје је 1.935.000 динара.

Јавно надметање ће се одржати 25. фебруара у Агенцији за приватизацију са почетком у 11.00 часова.

9. фебруар 2015.